Bönder bara

Centerpartiets partiledare delar ut valmanifest på Sergels torg

2020.11.29 11:35 Gurktwerk Centerpartiets partiledare delar ut valmanifest på Sergels torg

Centerpartiets partiledare Gustav T. Werk står på Sergels torg med lokala Centerpartister för att dela ut valmanifest och prata politik. En kvinna stannar och frågar vad Centerpartiet har att göra i städer och hävdar att "Centerpartiet bara är ett parti för lantisar". Partiledaren svarar:
Inte alls, men jag känner igen den synen på partiet. Låt mig förklara. Vi vill att HELA Sverige ska leva, det inkluderar städerna i allra högsta grad. Visst vill vi att landsbygden ska leva och visst har vi många politiska förslag ämnade att hjälpa landsbygdsbor och bönder, men detta är i vår mening endast för att landsbygden har nedprioriterats på flera sätt, exempelvis vad gäller tillgång till infrastruktur och därmed landsbygdsbornas möjligheter i vardagen.
Det som är viktigast att komma ihåg är att vi har mängder av politiska förslag som hjälper hela Sverige. Vår miljöpolitik, vår arbetsmarknadspolitik, vår klimatpolitik, vår integrationspolitik, vår sjukvårdspolitik och våra förslag om lag och ordning är alla gynnsamma för hela Sverige. Har du eget företag ska det bli lättare och billigare att anställa. Är du sjuk ska det bli lättare att få vård. Bor du i utsatta områden vill vi skapa en tryggare vardag. Detta är saker som hjälper hela Sverige, vilket är precis vad vi vill. Hela Sverige ska leva!
Kvinnan nickar, tackar för sig, tar en bulle och går sedan bort emot vänsterpartiets representanter. Innan hon kommer fram ändrar hon sig dock och går in mot T-centralen istället.
submitted by Gurktwerk to ModellMedia [link] [comments]


2020.11.23 20:46 ekoankan Replik: Ja vi ska ta bort plast och gift men ekologiskt är inte alltid svaret.

Centerpartiet skriver i en replik att vi inte bör främja ekologiskt jordbruk, för att det är hårda regler kring det. Detta trots att Europas jordmån är förstörd till 65%. Jordmån är inte bara vilken jord som helst, den består av oräkneliga mikroorganismer som ger vår mat näring och är absolut nödvändig när vi ska använda oss utav agrikultur för att få mat. Faktan är att vi inte kan fortsätta bespruta jorden och använda oss utav ohållbara jordbruksalternativ. Detta är också nödvändigt för att säkerställa bönders levebröd om 40-50 år. Det beräknas nämligen att vi har 60 år på oss att vända denna trend av jordmånsförstöring. Många av de bönder jag talat med jublar över våra förslag.
Tänker vi förbjuda allt utom ekologiskt odlad mat över natt? Absolut inte. Vi vill förändra vad ekologiskt betyder så att det innehåller krav för hållbarhet, både i matens näring och jordens överlevnad. Vi måste göra det ekonomiskt möjligt för bönder att ställa om, och göra det sakta men säkert. Rom byggdes inte över en natt.
En övergång till ekologiskt hållbar odling skulle innebära godare och mer näringsrika produkter, från din egen trädgård.
submitted by ekoankan to ModellMedia [link] [comments]


2020.07.13 09:16 gjysh1 100 poliser vid högriskmatch, varför tar inte klubbarna hand om detta själv?

Läser på SVT om att senaste tiden har polisen klarat 5700 fler ärenden än i fjol, varav 2000 i syd. En av de stora anledningarna till detta är ju såklart pandemin där i princip allt större sammankomster är förbjudna.
Vid en högriskmatch tex så är det ungefär 100 poliser närvarande som lämnar allt annat, för att vuxna människor ska kunna spela fotboll och skötta sig.
Hur fan är detta är möjligt? Varför är det enscpoöisen som ska närvara vid en sån grej vare sig det fotboll, hockey eller vad som helst? Varför tar inte klubbarna hand om skitet själva med anställda vakter ist, eller polisen är gratis för dem så de skiter i?
Själv har man ringt ju 4 gånger till polisen och man har fått svar att dom har inga tillgängliga varenda gång så nu skiter man ju i. Likadant jag känner flera bönder med bl a dieselstölder som aldrig anmäler längre för det är inte ens lönt. Bara blir statistik. SVT länk
submitted by gjysh1 to sweden [link] [comments]


2020.07.02 23:28 Alweglim Iksmötets öppnande och Regeringsförklaring

Ordning i kammaren!

insert tal av kungen här
(META: kungens tal kommer läggas in här när det skickats till Triumviratet)
Nedan följer regeringsförklaring för Regeringen Ullsten
"Herr talman,
Efter flera diskussioner och långa förhandlingar har vi i Folkpartiet, Moderaterna, Konservativ Samling och Kristdemokraterna valt att ingå i en mitten-högerregering med Ola Ullsten som statsminister för kommande mandatperiod.
Kabinettet Ullsten kommer ta sig an Sveriges utmaningar inom skolan, sjukvården, försvaret, rättsväsendet med mer. Som den svenska socialdemokratin väljer att alliera sig med extrema partier på vänsterkanten behöver Sverige ett tydligt regeringsalternativ som inte kommer att låta sig dikteras av extrema partier.
Det som har byggt det här landet starkt är våra gemensamma värderingar, traditioner och samhällsgemenskapen. På senare år har vänstervindar blåst in i Sverige, vilka fräter på vårt kulturarv, ersätter det med någonting som varken har prövats i Sverige, eller som det svenska folket vill ha. Sverige behöver en regering som både betonar varje individs medfödda rättigheter men också en stark samhällsgemenskap där ingen människa lämnas bakom.
Vi vill se ett Sverige där man respekterar vårt gemensamma kulturarv, där man ska kunna lita på sjukvården, där barn ska leka tryggt ute på gatorna, där vi möter klimathoten med tydliga reformer som inte hämmar den ekonomiska tillväxten, samt där våra barn får en utbildning i världsklass. Vägen till det Sverige vi vill se kommer vara lång och jobbig men Kabinettet Ullsten kommer möta den långa vägen med optimism, tydlighet och stabilitet. Våra propositioner och reformer kommer genomsyras av klarhet, noggrannhet och ansvarsfullhet. Vi kan inte lova allt till alla men vi kommer göra allt vi kan för att hålla det vi har lovat till våra väljare.
Sverige står inför stora utmaningar inom sjukvården. Vi ser en vård som alltmer blir ojämlik och där patienters möjlighet till vård utgår från platsen man bor på och inte vården i sig. Kabinettet Ullsten ser med stor allvarlighet på hur ojämlik vården har blivit i vårt fantastiska land, och kommer under kommande mandatperiod söka stöd för tydliga reformer där staten och regionerna tar ett större gemensamt ansvar för att förbättra kommunikationen, stärka cancervården och lägga ned mer tid på patienter istället för administration. Vi kommer också aktivt att jobba för att få in fler människor in i vården för att kunna stärka tryggheten bland patienterna, men också bland den vårdpersonal som aktivt jobbar för att hjälpa patienterna. Att kvaliteten på vården ser olika ut runt om i landet är ett allvarligt hot mot samhällskontraktet, och vi kommer att ta vårt ansvar för att rädda och stärka samhällskontraktet. När människan har som mest behov av vård ska sjukvården vara som starkast.
När det kommer till tryggheten så ser vi ett växande samhällsproblem som skadar hela Sverige och dess befolkning. Vi ser utanförskapsområden växa fram, ökad brottslighet träda upp, poliser som inte har resurserna för att klara av sina mest grundläggande uppgifter och brottslingar som går fria efter ett halvår. Vi kommer aktivt arbeta för att Sverige ska bli ett tryggare land att växa upp i och vi kommer inte stå och blint se på hur unga tjejer inte vågar gå hem från krogen, att barnfamiljer inte väljer att flytta till ett visst område på grund av brottslighet och hur gärningsmännen får korta straff när de egentligen förtjänar ett längre. Sverige behöver fler poliser i tjänst, fler övervakningskameror, hårdare tag mot gängkriminaliteten och hårdare straff för vålds-och sexualbrott. Kabinettet Ullsten alltid stå på rättsväsendets och brottsoffrets sida.
Miljön är en otrolig viktig fråga men för att kunna klara av nutida och framtida klimathot behöver Sverige en miljöpolitik som prioriterar tydliga investeringar i hållbara energikällor som är kostnadseffektiva, tar tydliga tag mot klimatutsläppen men också möjliggör en ny modern “greendeal”. Kabinettet Ullstens miljöpolitik kommer inte innehålla enorma satsningar på sådant som inte ger effekt och som är skadligt för Sveriges ekonomi. Samspelet mellan miljöpolitik och den ekonomiska tillväxten är otroligt viktigt; utan en stark ekonomi kommer man inte kunna genomföra tydliga och effektiva investeringar.
En stadig urbanisering har präglat vårt land, lämnandes gårdar och torp obebodda på landet, eller i bästa fall omvandlade till sommarbostäder. Skulle en kris slå Sverige är vi pinsamt dåligt förberedda som det ser ut nu, vi behöver fler egna bönder och en stark inhemsk industri, saker som kan samexistera på vår fagra landsbygd om de tillåts flytta tillbaka. Familjer har fråntagits sitt historiska levebröd, men det är dags att återbefolka hela landet. Någonting annat som självklart är viktigt vi krissituationer, utöver ett självförsörjande land, är försvarsmakten. Även den har sett bättre dagar, och är i dagsläget i ett miserabelt skick, varför vi i Kabinettet Ullsten beslutat att ge våra soldater, sjömän och officerare ett redigt tillskott, det största på länge.
Herr talman och resterande ledamöter, det här är bara ett urval av regeringens planer för kommande mandatperiod men jag är otroligt glad över att få leda en regering som har viljan att förbättra Sverige och som inte är rädda för utmaningar. Tillsammans kommer jag och mina ministrar arbeta för att hela Sverige ska leva."
Ola Ullsten (FP), Statsminister
Ministerposter:
Model-David (FP): Statsminister
Kalla-mig-Grodan (M): Vice-statsminister, Finansminister
Viliot (FP): Utrikesminister
eejebring (FP): EU-minister
minial0001 (FP): Klimat- och Miljöminister
KS_Sigge (KS): Inrikesminister & Försvarsminister
lionarcher-19 (M): Civilminister & Handels- och Arbetsmarknadsminister
Carolusviklin (KS): Närings- och Landsbygdsminister & Justitieminister
Simmar11 (FP): Utbildningsminister
Hugo_Svensson (KD): Socialminister
ngkonservativ (KS): Kulturminister
Vicboh0413 (FP): Infrastrukturminister
BNswiff (FP): Bostadsminister
JenniferTornros (KS): Energiminister
R_Chelsea (KD): Familje- och Jämställdhetsminister
NGustav (KS): Migrationsminister
Voteringsresultat:
Ja: 10
Nej: 9
Avstår: 0
Röstade ej: 0
submitted by Alweglim to iksdagen [link] [comments]


2020.06.18 22:53 dackeankan #iksdagenval4 - tal i Malmö av dacke

Kamrater, imorgon är det val, och jag hoppas att ni överväger Arbetarepartiet Nils Dacke. Vi är ett grönt och frihetligt parti som arbetar för framtiden! Högern vill spendera sex procent av BNP på militären, för att de känner sig ”hotade”. Varför Sverige ska spendera större andel än Israel, Ryssland, och USA per BNP förstår jag inte. Högern är slösaktiga med pengarna, vi använder skattepengarna på saker som verkligen behövs! Vi behöver satsa på miljön, vi har inte råd med massiva klimatförändringar. Vi behöver satsa på ekonomiskt utsatta, vi har inte råd med fattigdom som leder till utsatthet och kriminalitet. Vi måste satsa på att låta alla län leva, inte bara Stockholm, vi har inte råd med ensidigt fokus på ett län, alla 21 län ska leva!
Brottsligheten är ett problem i Sverige. Forskning visar att brottslighet beror till stor del på socio-ekonomiska problem. Genom att införa en basinkomst kommer fattigdomen mer eller mindre att elimineras, och varje person kommer ha pengar för grundläggande nödvändigheter. Det är en lösning som är framtidsinriktad, frihetsinriktad, och sund. Genom att legalisera och reglera cannabis gör vi det svårare för organiserad brottslighet att växa. Genom att satsa mot psykisk ohälsa kommer brottsligheten sjunka ännu mer. Arbetarepartiet Nils Dacke står upp för en sund politik som minskar brotten!
Vi är det tydligaste miljöpartiet. Klimatförändringarna är ett av de största hoten som finns, och vi kommer satsa på miljövänlig politik. Den sanslösa produktionen måste minska! Kapitalism är en av huvudanledningarna till miljöförstörelse, och vi arbetar mot kapitalism, för ett fritt samhälle. Klimatets bästa måste prioriteras. Energimässigt visar forskningen att det är vattenkraften som är det bästa alternativet, Sverige ska satsa på vattenkraft! Vi ser också att det är de rika som släpper ut mest, och det är rimligt att vi satsar hårdast mot deras utsläpp. Privatjet är ett hån mot majoriteten av människor, vi vill förbjuda bruket av privatjet! Ett annat problem är det stora matsvinnet bland mataffärer och stora restauranger, vi vill införa kvar på att dela ut eller sälja maten istället för att slänga den. Vi är ett grönt parti, och vi behöver se till alternativ till dagens system. När det kommer till jordbruk är monokultur ett av de största problemen, vi vill ge stöd till forskning om alternativ till monokultur, och dessutom ge stöd till de bönder och arbetskooperativ som jobbar med alternativ. Arbetarepartiet Nils Dacke står upp för en sund miljöpolitik!
I Sverige är det viktigt att alla län får möjlighet till ökat självstyre. Om makten centraliseras ökar risken för korruption och vanstyre. Vi vill sprida ut makten och ge varje län och kommun mer inflytande över sin egen politik. Mer lokaldemokrati! Vi hör hur folket i Kristianstad, Ystad, Malmö, ja, hela Skåne, ropar efter ökad självständighet. Dagens riksdag är väldigt fokuserad kring Stockholm, men Skåne är också viktigt.
Det är dags att vi visar att det finns en önskan om en bättre miljöpolitik, önskan om en bättre arbetsmarknadspolitik. Det är dags att kämpa för en rimlig fördelningspolitik. Det är dags, kamrater, att rösta på ett parti som står upp för era intressen, mot högerns vurmande för kapitalism, mot centraliserad makt. Det är dags, kamrater, att rösta på Arbetarepartiet Nils Dacke.
https://imgur.com/a/vDZ66aq
submitted by dackeankan to IksdagenValrorelse [link] [comments]


2020.06.18 17:26 minial0001 #iksdagenval4 Tal i Ulricehamn.

Marcus ställer sig på rådhusets altan. En folkmassa samlas nedanför, och han börjar tala.
Hej allihopa! Staden med den bästa skidbacken i södra Sverige, och så hoppas jag att det förblir. Jag är här för att prata om klimatförändringarna. Jag vill att den vackra skidbacken här ska fortsätta få snö varje år. Jag vill att kyla inte bara ska komma från frusna hallon i påse och Konservativ Samling. Jag vill att framtida generationer också ska kunna leka i snön.
Detta gör vi genom att bland annat genom att sänka skatten för klimatsmarta företag, Verka för multikultur i de svenska skogarna, och alla svenska företag ska var klimatneutrala senast 2040. Dessa mål ska vi dela med EU. Verka för multikultur så att växterna fortsätter växa.
Under 1900-talet kom det en sjukdom till Amerika, och är faktiskt anledningen till att amerikaner ofta inte vet hur svarta vinbär smakar. De förbjöd vinbärsbuskar, för att de bar med sig en sjukdom från Europa som dödade en viss sorts tall. Bananer är en frukt som de flesta ser som en självklarhet. Det odlas för det mesta bara en sorts banan idag, men fram tills 50-talet odlades det mest av en annan art. Denna banan dog till största del ut på grund av en sjukdom. Monokultur förstör också för bönder då deras mark förlorar näring om de odlar samma gröda år efter år. Listan med nackdelarna av monokultur kan göras lång.
Vi sänker skatten för de som väljer att vara klimatsmarta. Det är för att uppmuntra till att vara klimatsmart, och vi vill göra det lättare för de företag, snarare än svårare. Så ska företagen bli klimatsmarta. Och effekten blir ju självklart större om vi får med oss Europa!
Nu får ni gärna ställa frågor ifall ni har några.
Sam går ner i publiken, och ger mikrofonen till en kille i KUF-tröja som räcker upp handen.
"Vad tycker ni om kärnkraft?"
Den är fantastisk! Ett koldioxidfritt sätt att skapa enorma mängder el på.
"Varför har ni då inte skrivit något om det i ert valmanifest?"
Jag anser att jag har gjort nog för kärnkraften, jag är faktiskt den enda som lagt fram en motion om kärnkraft. Såklart finns det ändringar jag vill få igenom, men just den här mandatperioden är det inte det allra viktigaste.
Nu ska jag dra vidare, men jag kanske tar en fika någonstans på vägen till Kållandsö! Vill ni ha signerade grejer finns det några kvar därborta. Ha en bra sommar allihopa!
Efter detta går Marcus och Sam tillbaks till husbilen, som de döpt till Hugo.
submitted by minial0001 to IksdagenValrorelse [link] [comments]


2020.06.12 21:32 dackeankan #iksdagenval4 - Dacke talar om miljön i Uppsala

Tiden är knapp. Vi människor har länge agerat som om resurserna vore oändliga och som om klimatet inte håller på att förändras, men så är det inte. Många av de resurser som vi använder idag håller på att ta slut, det är troligt att exempelvis neodymium når sin produktionspeak runt 2080, och kobolt 2065. Klimatförändringarna skapar stora och i vissa fall irreversibla förändringar. Om ni trodde att flyktingströmmen 2015 var hög så kommer ni bli chockade av antalet klimatflyktingar framöver! Ingen av oss vill se människor tvingas fly på grund av klimatförändringar, ingen av oss vill se naturen förstöras eller ökat extremväder.
Det finns vissa som säger att skulden ligger hos vanligt folk, att vanligt folk konsumerar och reser för mycket. Men det är ju inte konsumtionen i sig som leder till klimatförändringar, det är produktionen. Företag producerar för mycket varor, många av dem onödiga, för att tjäna pengar. Kapitalism fungerar så att även när folks behov är mättade så ska profiten öka. Storföretagen försöker ständigt få oss att konsumera, mer och mer. Reklam är ett exempel, där de ständigt propagerar för evigt shoppande. Ett annat exempel är hur de kommer med nya versioner av existerade produkter, och hur dagens produkter är gjorda för att gå sönder snabbare. Vi behöver en omställning av produktionen, med större fokus på miljövänliga och hållbara produkter. Miljöfrågan kräver stora systematiska förändringar, och Arbetarepartiet Nils Dacke är den starkaste rösten för en grön politik.
Vi kommer att jobba aktivt med flera olika frågor gällande miljö och klimat. Vi kommer bland annat att satsa på vattenkraft, vilket är det bästa alternativet. Kärnkraft är inte hållbart i längden och väldigt riskabelt, solkraft fungerar relativt dåligt i Sverige på grund av vår svaga sol och få soltimmar. Vindkraft är beroende av material som neodymium och kobolt, som inte kommer räcka alltför länge till. Dessutom håller vindkraft bara i ungefär 20 år innan de måste bytas ut. Vattenkraft är det bästa alternativet.
Monokultur för med sig mängder av problem, den minskar den biologiska mångfalden, gör jorden mindre bördig och ökar risken för skadeinsekter. Den ökade risken för skadeinsekter gör gifter ett attraktivt val och det förstör jorden ännu mer. Naturskyddsföreningen, och många andra, är kritiska mot dagens monokultur. Vi vill utreda alternativ till monokultur, och ge stöd till bönder och arbetskooperativ som jobbar för en omställning till mer miljövänliga och hållbara alternativ. Ett möjligt alternativ kan vara polykultur, mångfaldig odling.
Vet ni förresten vilka som släpper ut mest? De rika. De rikaste tio procenten släpper ut femtio procent av all koldioxid, och även inom de tio procenten där ser vi att de rikare släpper ut mer. Vi vill förbjuda privatjet, som endast de allra rikaste har råd med.
Ett annat stort problem är matsvinnet. Mat är viktigt, men en stor del av maten som produceras slängs. Vi har sett andra länder, som Frankrike, införa lagar mot matsvinn. Grossister, stora restauranger och mataffärer får välja mellan att betala böter om de slänger ätbar mat eller dela ut den på andra sätt. De kan välja att ge bort den gratis eller sälja den till reapris, men att systematiskt slänga fullt ätbar mat är inte okej.
Arbetarepartiet Nils Dacke är det parti som allra tydligast står för en grön, miljövänlig politik. Vi vill se en hållbar utveckling och krafttag mot klimatförändringarna, vi vill se en övergång till ett mer hållbart jordbruk, vi vill se en energipolitik som är säker och effektiv. Det är dags att värna om framtiden och miljön, rösta på Arbetarepartiet Nils Dacke!

Affisch
submitted by dackeankan to IksdagenValrorelse [link] [comments]


2020.05.25 18:11 Kire031 Dictadura y genocidido: el asesino de Bolivia

Bolivia, den 10e November 2019. Efter tre veckor av protester mot Presidenten Eva Morales, som var Latinamerikas första president från ursprungsbefolkningen, avgår Morales efter påtryckningar från militären och strax därefter lämnar landet för Argentina. Några dagar senare väljs Andre Vice-presidenten av Senaten (andre vice-talman skulle vi säga) Jeanine Áñez, efter att både vice-presidenten, Senatens president och vice-president för Senaten efter påtryckningar från oppositionen och militären avgått, som tillträdande president.
Den nuvarande "presidenten" Jeanine Áñez, som inte är folkligt vald utan som allt mer bevis pekar på tog makten i en statskupp, har infört en presidentorder som innebär att man kan arresteras om man på sociala medier eller i tidningar uttalar ”kritik mot regeringens Coronahantering” eller ”sprider missinformation”. 26 stycken demonstrationer har krossats av regeringen genom militären som under regeringens första vecka fick rätten att utan rättsliga konsekvens krossa demonstrationer med våld. Ett hundratal har arresterats bara de två senaste veckorna för att ha ”deltagit i social guerillaföring mot regeringen” och lämpligt nog har alla dessa varit medlemmar eller supportrar för Morales (förra presidentens) regering och parti MAS (Movimiento a Socialistas).
"Regeringen" har även under flera gånger gjort hotfulla uttalanden mot ursprungsbefolkningen och icke-kristna i landet, bland annat genom att hota den sedan nyligen sekulära konstitutionen, och genom militär.
Enligt konstitutionen skulle Morales (presidenten) ersättas av vice-presidenten vid dennes avgång, något som inte skedde, inte heller alla andra i ledet efter detta var tillgängliga när ”militären bad presidenten att avgå” och därför valde (militären) att ha en av ledarna för oppositionen (dock inte från det stora oppositionspartiet utan ett litet för 4%) som president och alla senatorer för MAS förbjöds att delta. MAS är idag i praktiken förbjudet.
Den tillträdda "regeringens" mandat gällde endast för att organisera nyval inom 3 månader, något de sköt upp till ett halvår (mot konstitutionens instruktioner) och har idag skjutits upp permanent tills Coronakrisen är över.
Vilka är det då som styr Bolivia? Jeanine Áñez är medlem i partiet Democratic Social Movement, ett fanatiskt kristet och konservativt parti med endast 4 mandat i Senaten. Hon har öppet uttalat och spridit rasistiska uttalanden mot ursprungsbefolkningen och stark motståndare mot den delen av konstitutionen som beskriver Bolivia som en sekulär stat. Här är följande händelseförlopp sedan statskuppen: Den 10e-11e november, hennes första handling som "president" var att hållandes bibeln i sin hand proklamera att "Gud har återvänt till (President)Palatset". Den 13e november valde hon sitt kabinett, varav inrikesministerns första handling var att hota oppositionen, och byta ut den högsta militära ledningen. Den 14e november bröt man avtal och all diplomati med Venezuela och Kuba men skapade förnyade relationer med USA, något de inte hade mandat att göra. Man arresterade även fyra kubanska doktorer, anklagade för agitering och upproriskhet mot "regeringen". Militärens befogenhet ökade och deras budget likaså. En ny order (Order 4078) från "president" Jeanine Áñez har löd följande: "The personnel of the Armed Forces who participate in operations to restore internal order and public stability will be exempt from criminal liability when, in compliance with their constitutional functions". Detta gav militären rätt att beskjuta demonstranter utan juridiska konsekvenser, något militären vägrat göra under Morales. Detta har fått Human Rights Watch, Amnesty International, IACHR och UN Human Rights Commission att fördöma "regeringen" och kräva att ordern dras tillbaka. Samma kväll anklagar Kommunikationsministern, och "presidenten", Jeanine Áñez journalister för att vara förrädare om de skriver om händelserna, att de kan sättas inför rätta och att hon redan hade listor över dessa journalister. Som respons så har Argentina varnat journalister från att besöka Bolivia då de inte kan garantera deras säkerhet. Den 15e november, militären skickas in mot demonstrerande indianer där pro-Morales bönder beskjuts av militär där över 100 skadas och nio dödas. Dessa demonstranter anklagas av "regeringen" för att vara terrorister och utländska turister arresteras anklagade för medlöperi och agitering, däribland en Argentinsk journalist och f.d FARC medlem (Facundo Molares Schoenfeld) under dennes vistelse på Bolivianskt sjukhus. Ännu har inga bevis kommit fram mot Facundo som ännu sitter fängslad utan medicinsk tillsyn. Den 16e november, IACHR fördömer "regeringen" Den 17e november, "regeringen" går ut med att man ska skapa en speciell juridisk grupp vars uppdrag är att granska och döma valda medlemmar av oppositionen. Den 19e november, åtminstone tio demonstrerande indianer beskjuts av militären/polisen, varav ett antal inte ens var delaktiga i en demonstration, enligt UNHRC så har fler dött än vad "regeringen" gått ut med. "Regeringen" anklagar demonstranterna för terrorism och påstår att militären inte avfyrade ett enda skott. "Regeringen" byter ut ledande styrelsemedlemmar av statliga bolag mot "regerings"trogna och lojala individer. Den 25e november, fyra medlemmar av MAS arresteras olagligen. Den 30e november, mänskliga rättigheter rörelser från Argentina tar sig till bolivia för att undersöka och intervjua urbefolkningen som besköts den 19e november. De hotas direkt av Inrikesministern: "Vi rekommenderar utlänningar som kommer till vårt land, som små svaga fåglar, som försöker sprida lögner och agitera, akta er! Vi håller ögonen på dom, vi förföljer dom, vi ser vad det är de gör!". Den 3e december, "regeringen" presenterar ny anti-terrorist grupp (som är utrustad och klädd likt de latinamerikanska Death Squads från 70-80 talet) vars uppgift är att specifikt jaga utländska "terrorister". Den 8e december, "regeringen" erbjuder de dödades familjer 7000$ var, dock mot att de avstår från att fördöma "regeringens" agerande inför internationell media/organisationer. Den 10e december, IACHR ('Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter') undersökning om flera misstänkta fall av massmord mot ursprungsbefolkningen släpps och kom till slutsatsen:
"it is appropriate to describe these events as massacres, given the number of people who lost their lives in the same way and at the same time and place, and because the acts in question were committed against a specific group of people. Furthermore, the patterns of injuries that have been recorded point strongly to extrajudicial killing practices."
I rapporten står även om ökad tystnadskultur, inskränkande rättigheter och friheter för journalister och att vissa TV- och radioprogram har blockerats. Den 12e december, "regeringen" går ut med att man planerar att massprivatisera statliga företag/bolag, något de såklart inte har mandat för. Den 15e december, "president" Añez beordrar åklagare att snabbare komma med åtal mot Morales. Den 17e december, två journalister och en målare arresteras för agitation, målaren för att ha gjort en bild av 19e november-massakern och journalisterna för att ha skrivit om detsamma. Den 18e december, OAS (Organisation of American States) fördömer "regeringen" som samtidigt anmäler Morales i sin frånvaro för terrorism och upproriskhet. Den 19e december, "regeringen" påstår att flyktingar från Bolivia inte får yttra sig om sina politiska åsikter.
All opposition mot "regeringen" behandlas och klassas som "en internationell konspiration för att störta den sittande regeringen ledd av Morales socialister", där varje demonstration menas vara organiserad av internationella socialister från Argentina, Mexico, Venezuela och Kuba. Inga bevis har förts fram av "regeringen" medan flera har arresterats utan domstol, dömda för spioneri, upproriskhet, terrorism, landsförräderi eller för att ha "spridit misinformation" om massmorden av ursprungsbefolkningen.
Alla dessa exempel som nämnts skedde inom ramen av en månad från November 2019.
Väldigt fascinerande att det var mycket nyheter om Bolivia i höstas när en vänsterledare styrde som gick åt det hållet men som störtades och att den nuvarande högerregeringen gör samma och ännu mer men ändå inte har fått samma mängd kritik från västvärlden förutom från vissa mänskliga rättigheter organisationer som Human Rights Watch och Amnesty. USA, Kanada, Brasilien, Ryssland och flera Europeiska stater har erkänt Añez "regering".
Oavsett vad du tycker om Eva Morales så bör du se detta som ett stort hot mot demokratin och inse att denna statskupp har påbörjat slutet av den unga Bolivianska demokratin. Det vi ser är en ny högerstyrd militärdiktatur stödd av USA, absolut inte den första och antagligen inte den sista...
Jag avslutar med att citera Olof Palme "Fantastiska är ju att detta fortsätter! Dessa satans mördare ska få hålla på som det sker, och dom kommer å falla också i den djupaste skam och förnedring och historiens dom kommer att bli ohyggligt hård!".
submitted by Kire031 to ModellMedia [link] [comments]


2020.01.29 14:24 vonadler [HPSA] Sverige och samerna

HPSA började som "Historical Public Service Announcement" men på Bromskloss utmärkta inrådan står det numera för "Historia På Sweddit Anbefalles".
Här kan du läsa alla tidigare HPSAer. Glöm inte att läsa längre ner, där det finns utmärkta HPSAer som är skrivna av andra.
Idag ska det handla om Sverige och samerna.
Ämnet är ofta kontroversiellt och det finns mycket dålig information om de historiska relationerna mellan samer och svenskar.
Samerna är ursprungbefolkning i stora delar av norra Sverige. Bristen på skriven tradition i området gör att det än idag debatteras om 'skridfinnarna' var en beteckning bara på samer eller också på en grupp semi-nomadiska kustbor i norra Norrland som hade mer finsk-ugriskt än samiskt ursprung. Någon gång på 700-800-talet började samer och svenskar att mötas i nuvarande Jämtland, Härjedalen och norra Gästrikland. Båda språken börjar låna ord av varandra, och det verkar som en ömsesidigt lönsam handel uppstår, då området var stort nog både för de fåtaliga svenska jorbrukare, fiskare och handelsmän som slog sig ner och samerna och deras traditionella, ofta halvnomadiska livsstil.
Samerna fick betala tull eller skatt på sin handel med svenskarna, men överlag så präglades den framväxande svenska statens relation med samerna av ömsesidig respekt - samerna betalade sin skatt i goda varor, ofta skinn och päls, som betingade bra priser på kontinenten. Detta var en tid när skatter betalades i natura (d.v.s. produkter) snarare än mynt, och samernas skatter var enkla att transportera och sälja och behandlade korrekt kunde de även hålla i åratal, till skillnad från t.ex. en tunna råg eller fem kilo saltat fläsk som en bofast bonde kunde tänkas ha som skatteplikt.
Den svenska staten var därför länge mån om att vara en god överherre för samerna, som annars lätt kunde resa västerut (till danska Norge) eller österut (till novgorodiska och senare ryska Karelen) och handla där istället, varvid Sverige skulle gå miste om en god inkomstkälla. Från början sålde staten rätten att handla med samerna till 'birkarlar som erlade en fast årlig avgift i skinn och päls för rätten att handla med samerna. När statens långa arm började vandra norrut längs med Norrlandskusten började man istället att skatta samerna direkt.
Gustav Vasa insåg att det fanns pengar att tjäna på samerna och avskaffade birkarl-systemet och lade alla samer direkt under kronan för själv kunna lägga beslag på all deras skatt. Samtidigt integrerades samerna i det svenska systemet - 1526 fick de rätt att välja tolvmän till domstolarna att sitta som nämndemän och döma i lokala brottsmål precis som svenska bönder. 1543 stadgades det att samerna hade samma rättigheter som bönder och 1551 att de hade rätt till mobilis et immobilis (fast och rörligt, d.v.s. land och vatten och alla djur och fiskar som lever där) i sitt land. Samerna fick också från 1602 två platser i bondeståndet och hade därmed även ett (minimalt, men ändå) inflytande över Sveriges politik. Bondeståndet var ett av fyra stånd och hade kring 150-200 platser under 1500- och 1600-talen.
Med rätten till allt land inom sitt område hade samerna faktiskt på visst sätt mera rättigheter än svenska bönder, vars allmänningar ansågs tillhöra staten. Skatterna som samerna fick erlägga var också relativt låga - Karl IX försökte jämställa en vuxen same (endast män räknades här) med ett mantal jordbruksmark (jordbruksmark nog att försörja en familj), men Gustav II Adolf insåg svårigheten att driva in det och halverade istället skatten 1620, varvid en samisk vuxen man motsvarade ett halvt mantal.
1671 listades den årliga räntan (skatten) för en same som två riksdaler specie, vilket kunede betalas natura. En riksdaler specie motsvarades då 1 rävskinn och ett 1 lappskor, eller 50 ekorrskinn, eller 2 lispund (8,5kg per lispund eller totalt 17kg) torkade gäddor.
Samerna skulle dessutom betala fraktavgift i form av ett par lappskor eller motsvarande värde och tionde. Tiondet var från början tänkt som 10% av torkad fisk och renkött som samerna producerade, men ersattes snart av en fast avgift i form av några renar och/eller torkad fisk från varje sameby plus lite andra varor. Överlag betalade samerna därmed en tämligen låg skatt som erlades när de kom till marknadsplatserna för att handla och byta varor. Intressant is ammanhanget är att en del samer föredrog att betala sin skatt i engelskt ylletyg som de bytte till sig från engelska fartyg som angjorde ishavskusten i nuvarande norra Norge.
Mot mitten av 1700-talet började svenska staten att ändra sin politik gentemot samerna. Nu hade bönderna börjat betala sin landränta (skatt) i mynt och samernas varor var inte lika attraktiva längre. Dessutom såg man hellre att bofasta bönder, som var betydligt enklare att kontrollera och beskatta bosatte sig i Norrland. Steg för steg tog staten ifrån samerna deras rättigheter (särskilt jakt- och fiskerätt) och gav dem istället till svenska bönder som var villiga att kolonisera norrlandskusten och älvdalarna inåt landet. 1766 förlorade samerna sina vikta platser i bondeståndet och 1751 infördes en egen domstol för samiska ärenden (som visserligen bemannades med samer och skötte ärenden kring jakt- fisk- och betesrätt, mestadels samer emellen) och samerna förlorade sina platser i de vanlig häradsrätterna, som fortfarande dömde i brottsmål. Från den här perioden kommer många av de konflikter som vi idag ser mellan svenska och samiska norrlänningar, där man bråkar om jakt- fiske- och betesrättigheter, där skogsägare klagar på att renar äter upp skogsplant och vill behålla jakträtter de arrenderar från staten eller andra och renägande samer kämpar för gamla betesrättigheter och jakt- och fiskerättigheter vars utarrenderande kan vara nog så lönsamt.
Svenska staten började också bli hårdare med kristnadet av samerna - där man tidigare sett mellan fingrarna med sammankomster vid heliga platser och gamla ceremonier och offrande till förfädernas gudar började man nu att aktivt försöka utrota den gamla tron och tvinga in samerna i svenska kyrkan. Nåjdtrummor brändes, offerstenar slogs sönder och jojkande förbjöds. 1693 dömdes även samen Lars Nilsson till döden för att han öppet och inför häradsrätten och lagmanstinget sagt att han inte kunde vara utan sina förfäders gudar sedan hans barn blivit sjuka.
Det inrättades även statligt finansierade skolor på 1700-talet, som gav samiska barn en 2-årig utbildning som skulle fostra dem till goda kristna undersåtar, vilket inkluderade att lära dem läsa och skriva.
Man kan märka att generellt verkade svenska staten på 1700-talet och början av 1800-talet gärna tvångsassimilera samerna - de skulle tala svenska, vara kristna och betala ordentligt med skatt och vara goda undergivna undersåtar, men de stora avstånden och att svenska staten faktiskt var beroende av samisk renskjuts för att transportera meddelanden och personal gjorde att det var svårt att få samma järngrepp om samerna som man hade om den bofasta bondebefolkningen.
Mot slutet av 1800-talet dök det upp en tämligen underlig rasistisk syn på samerna. Det ansågs plötsligt viktigt att bevara samisk kultur och det samiska språket och samerna som folkgrupp. Samtidigt ansågs det att samer var underlägsna svenskar och att de behövde det hårda halvnomadiska livet för att hålla sig friska och hälsosamma. Samer som slog sig ner och började leva med moderna bekvämligheter skulle snart börja rasblanda sig, bli alkoholiserade och kriminella, ja rent av sjuka och olyckliga. Det rasbiolgiska institutet under Herman Lundborg var aktivt i den här debatten och Sverige kom att bedriva en politik som kalldes 'lapp ska vara lapp' där samernas barn endast fick gå i lappskolor, där de fick bo i speciella träkåtor så de inte skulle frestas av det bofasta livets bekvämligheter. 12-14 barn inrymdes i en kåta och dessa visade sig snat vara dragiga, kalla och uselt byggda och sjukdomar som tuberkulos och dysenteri grasserade bland de tätt sammanpackade barnen och många dog. Skolorna var dessutom instruerade att inte lära samernas barn för mycket om livet utanför rennäringen och deras hemtrakter då det kunde verka lockande för dem och skulle leda till fattigdom och armod, då samer 'saknade den fysiska styrkan för regelbundet slit i den bofasta världen'.
Lappskolorna avskaffades 1939 och samen Isrel Ruong blev inspektör för nomadskolningen 1944, den första samen på positionen. 1947 fick han i uppdrag att utreda en vanlig skolgång på sju år (som var standard då i Sverige) för samiska barn och hans råd för att förbättra skolgången skapade en normal skolgång för samiska barn.
submitted by vonadler to sweden [link] [comments]


2019.08.11 06:18 Querzion Mentalt missanpassningsbar! (RANT for your amusement.)

Vi kan börja såhär, jag kallas Querzion överallt på nätet, så det är bara ett sökord på google så har man all information på en sida, klappat och klart. Jag heter Slisk, så nu behöver ni inte ens anstränga er till att klicka på en knapp. En gång för länge länge sedan, så bla bla, så Slisk. Självhat är en bra sak och när man umgås med punkare så blir det ännu bättre, men nu var det inte det som jag skulle snacka om.
Jag är så trött på ta mig fan allt. Här sitter man nu 33 år gammal och irriterar mig över dejting appar och sidor som är helt värdelösa, antingen så är det skaparna som lurar en på pengar i sin girighet (GLÖM ATT JAG PRÖJSAR EN ENDA KRONA FÖR NÅGOT SOM ÄR GRATIS, känns som att jag hamnat på en eskort firma om jag ens överväger att betala månadskostnaderna för en del utav sidorna, nej, GRATIS är gott heter det utav en anledning.), eller så funderar man på om inte hela sidan är ett botnät, eftersom att de man kontaktar aldrig svarar.
För att vara ärlig, jag är totalt värdelös på att prata med andra människor, kan ha med den simpla anledningen att jag respekterar andra, vilket tydligen är det värsta beteendet i världen, såvida man inte är i en #metoo grupp för då är det precis det beteendet som verkar få folk att bli våta i teorin, tills de faktiskt pratar med en sådan individ. Jag är totalt missanpassningsbar. Vad menar jag med det, jo, jag tänker inte vika mig för vad någon annan drömmer om att ha, jag har min standard, låt mig vara jag, så låter jag dig vara du, men nu har vi ju checklistor att gå efter, för att kvinnor har standard vettja, host host, "jag vill ha" heter det, men så fort någon med det totalt motsatta i checklistan dyker upp, så faller trosorna av, 1-12 månader senare så söker de efter en ny som ska hand om dem samt meddelar att de har en unge som man också behöver ta hand om. FFS. Använd kondom, eller annat preventivmedel som IQ, testat att använda hjärnan än?
Kriterier.. Oh, du söker * och * och * och etc. Jisses efter att ha gått igenom den shoppinglistan så konstaterar jag att, shit, jag stämmer ju in på 99% utav det hon vill ha.
Skriver något som bygger på det jag vet om personen, vilket är presentationen utav "dyrka mig" kriterierna. Adderar något som jag uppfattar som humor, tror nog att jag är för seriös, för att vara intressant dock, för 5 min senare så Ser man att den man skrivit till går in på min profil. Man väntar upp till 24h. No answer. Shit är det så fult att ha dreads i dagens samhälle eller har jag missat något? Okey, rond två!
Ny 25+ are. Skriver något objektifierande i stil med.. eftersom att det inte finns någon fakta eller presentation. "Du såg jäkligt bra ut, vad har du att erbjuda?" vilket betyder att man absolut inte kommer att få ett svar. Jag tror jag måste slå på att jag söker män istället så att jag kan se vad fasen de har för bilder, eller det behöver jag inte för att youtube har fullt med videor där kvinnor kritiserar mäns val utav bilder på dejtingsidor eller Tinder! Woosh, don't get me started on the whore galore appen som inte den heller fungerar. När man är genuin, som 99% utav dem sätter som krav. Snäll, ärlig och en massa annat som JAG vet att jag är, blir det WTFudge. Kvinnor tänker med könet precis lika mycket som män gör. De vill ligga och de tänker inte göra det med någon som är jordnära. Jag är 33, ser ut som att jag är runt 25, sparar skägget för att jag inte vill se ut att vara yngre än detta. Utan skägg där man behöver läggas, blir bara, "ta det som en komplimang att du ser ung ut". Skulle du ta det som en komplimang att du ser ut som en unge? FFS.
Mina psykiska fel är troligen att jag blev psykiskt sjuk och bytte diet, till djur är vänner och sedan slutade förgifta kroppen med nikotin och alkohol, efter det har det ju varit namnam på babe-fronten, sarcasm. Känner mig som ett incel barn bara för att jag vägrar gå på krogen och supa mig packad, ragga på något #metoo barn och sedan raggla till en plats för att tömma pungen. Jag är inte en sån individ, shit.
Hela mitt liv så har jag bara gått på en fest, tittat på en brud och så har det varit tillräckligt, det var så jag träffade mina ex, (ex för att vi träffades på fyllan, och låg med varandra i ett år för att .. Det byggde på sex och inget annat. ).
Uppå allt detta så har man andra idiotiska saker att tänka på som att Hjärnan lurar oss att vi är 5 gånger snyggare än vad vi är, så det blir ju en chock att sedan veta att vegan, troligen är det mest avtändande som existerar om man inte hade siktat in sig på träsktroll som extremt arga vegan feminist aktivister som praktiskt taget vill mörda bönder för att släppa ut minkar som bara självdör ändå.
Så vad kan man hitta på, för att förgylla dagarna? Jag tror att jag behöver börja käka cannabis, lyckan är ändå inom oss, eller så kan man ju ta livet utav sig, jag tror att jag är tillräckligt bortglömd för att kunna sina bort utan att någon reagerar på det.
Vet ni vad det värsta med livet ä? Det är att vet att man inte kan ett piss eller vet något och samtidigt vet att hela världen är befolkad utav narcissister.
Jag blir så förbannad så fort jag går in på HAPPY pancake, varje gång. Att jag bara ger upp på tanken att göra någon annan lycklig, jag är ju redan glad, men tanken på att dela något mer med någon annan är fortfarande överhängande.
Dock om man tänker efter lite extra noga, vad är det för skillnad på en dator och en flickvän? Datorn uppvisar logiska fel, kvinnor är inte rationella eller logiska någonstans. Datorn låter mig prata eller kommunicera med den när jag känner för det. Kvinnor pratar bara med en om det är något de vill.
The statement of the decade, the computer is the best girlfriend you can find. Why? Gå in på en dejtingsida, forum eller gruppchatt, tänk dig att alla som du skriver med är en personlighet eller sinnesstämmning som datorn har för stunden, efter några dagar med de tankarna så sitter du bara och skrattar åt datorn för att den är totalt orationell och aldrig är sammanhängande och konsis. Best girlfriend ever, inga återkommande diskussioner utan att du startar dem, ger en allt man kan drömma om, och är man riktigt desperat så får man väl lära sig programmering och skapa sig ett barn den vägen. Botar kan upplevas mer levande än människor i dagsläget. Det här argumentet, borde vara reaktionellt, men troligen inte. What the fuck happened to the population of earth? Jag tror det är dags att folk tar sitt pick och pack och bara dör, lämnar jorden till att skapa ett nytt liv som är mindre separerat från andra.
submitted by Querzion to sweden [link] [comments]


2019.08.04 13:38 tewodros21 Man fortsatte kriga efter 2 kriget var slut

Datumet är 1945 och kriget i stilla havet går inte så bra för Japan. Det som började som ett uppdrag av blåsande framgång för dom japanska imperiet spridda över södra Asien har förvandlats till en kamp mot USA. Orden som Officeren isoroku Yamamoto sa precis efter övervakandet som inträffade i pearl harbor klingade i varje japanska kommendörs öron, och det lät så här- Jag fruktar allt vi har gjort är att väcka en sovande jätte OCH väckte honom med en fruktansvärd lösning.
Japan drivs nu tillbaka över Stilla havet på alla framsidor, situationen förvärras bara för Japan, eftersom det nu också växer ryska styrkor på den östra gränserna, och deras kollapsande imperium. varje rysk soldat är ivrig efter hämnd efter att ha lidit förödmjukande nederlag i decennierna före andra världskriget.
Ändå är de japanska bushido koderna tydliga: det kan inte finnas någon övergivelse, även inför vissa nedslag.
men av alla soldater i den japanska armén, skulle få personifiera bushido-koden mer än hiroo onoda, som skulle fortsätta att utöva andra världskriget i trettio år efter att kriget är slut.
Född den 19nde mars 1922, Onoda anslöt sig till japanska kejserliga armén när han var 18 år. onoda var en av en lång rad krigare, som kunde spåra sin familjs släktfäktning hela vägen tillbaka till samurajfäder som deltog i de frekventa krig som plågade Japans samhällshistoria. hans egen far hade tjänstgjort i den japanska kavalleriet och dog i det andra kinesiska-japanska kriget.
Onado hade förmågan till yttre box tänkande, därför fortsatte onoda snart som underrättelsetjänsteman i en elits kommunal skola.
föregångaren till moderna specialstyrkor utbildning, Nakano skolan utbildade trupper specialiserad på djungel och gerillakrig, attentat kontra och propaganda färdigheter. Det kommer vara till stor nytta för onoda under de kommande åren.
i 1942 hade Japan tagit filippinerna och stört filippinska regeringen, tvingade överlämnandet av sina USA’s allianser. Bara två år senare var japanska styrkor spridda smala runt södra Stilla havet, och Amerika, verkligen full av fruktansvärda beslut, hade drivit Japan tillbaka på varje front.
Nu hotade de Filippinerna själva, en viktig strategisk position i kriget. Med sin närhet till södra stilla havet sjöfartskanaler skulle kontrollen av Filippinerna göra det möjligt för USA att hota Japans oljetillförsel, och om det hände så hade resten av japanska flottan endast några månaders leveranser att kämpa med. Filippinerna måste hållas till varje pris, och så började ett blodigt motstånd av den amerikanska invasionen.
Vid vintern 1944 var de flesta japanerna tvungna från de stora öarna och till de mindre öarna som ringde skärgården. Den 26 december 1944 skickades Onoda till Lubang Island och uppmanades att delta i en kampanj mot Gerillakrigföring mot invaderande amerikanska trupper.
Konventionella japanska militära protokollet krävde dock att japanska trupper möter inkräktarna öga mot öga snarare än att dra sig tillbaka och bekämpa ett oövervägande krig från de skuggiga djunglerna, precis det onoda hade utbildats och beordrats att göra.
Vid ankomsten till ön vägrade Onodas överordnade officerare sina tidigare order och hindrade honom från att utföra sina mål, som skulle överge flera befästa defensiva positioner och fly till djungeln innan han lanserade en rad överraskningsattacker mot ett närliggande flygfält och brygga.
Med hopplöst överträffat och övermakt, Blev japanska defensiva garnisonen fullständigt besegrad när de amerikanska styrkorna landade den 28 februari 1945.
Att se nederlaget var överhängande, för Onoda, som var strängt bestämd att inte överge sig eller ta sitt eget liv om han besegrades, som också beordrade andra tre asoldater , korpral Yuichi Akatsu, Korporal Soichi Shimadq och vicekorpral Kinshichi Kozuka för att följa honom in i djungeln och börja ett motstånd mot de amerikanska invaderarna. Amerikanska styrkor lämnade snabbt ön efter att ha eliminerat den japanska garnisonen, och Onoda började delta i gerilla anfallarna mot lokala filippinska trupper.
Dom noterade en höst-och-vagn i striden omkring oktober 1945, och utan att kontakta någon annan japansk enhet för att veta om Japans överlämnande antog onoda att krigets huvudrätt hade flyttat någon annanstans, men fortsatte sitt stridande oavsett.
Onoda och hans män började lägga hinder för lokala bönder och engagerade sig i skottlossningar med polisstyrkor i området och USA insåg att det fanns ett aktivt japanskt motstånd kvar på ön som inte hade någon aning om att kriget var över, amerikanska flygplaner började kasta ner lappar som informerar soldaterna om Japans övergivande.
Onoda snubblade till slut över en av dessa informations lapparna men antog genast att det var propaganda som innebar att locka honom och hans män ut så att de kunde fångas. Hans träning i propagandateknik gjorde Onoda mer misstänkt för lapparna, i hans tankar tror han att han var bara en av flera japanska enheter som fortfarande kämpade bakom fiendens linjer. Säkerligen har Japan drivits tillbaka men förlorat? Omöjligt.
Mot slutet av året släpptes fler lappar i Filippinernas djunglar, och den här gången med officiella övergivningsorder undertecknade av general Tomoyuki Yamashita från den fjortonde armén. Onoda granskade noggrant orderna, men återigen på grund av hans propagandaträning ansåg han att dessa var falska också.
Moreso verkade emellertid vara misstänksam om att hela den japanska armén hade överlämnat sig, som fast trodde att Japan skulle kämpa mot den allra sista mannen precis som de gör nu.
Under fyra år fortsatte gerillan sitt krig mot folket i Filippinerna, attackerade gårdar för leveranser och attackerar polisstyrkor och bönder. Männen förstörde fiskebåtar och allmänt engagerade sig i så mycket förstörande aktivitet som de kunde. Eftersom dom var Utbildad att leva utanför landet samlade Onoda och hans män all frukter de kunde och stal ris, spannmål och andra livsmedel från deras angrepp mot lokala bönder och fortsatte sitt krig med ett slag av ammunition och granater som dom fyra män kommer slåss i åratal framåt.
År 1949 kom Onodos vän Akatsu till insikten att kriget var över och lämnade vännerna och levde i djungeln i sex månader innan han övergav sig till den filippinska armén i mars 1950.
Akatsu lät amerikanska och filippinska myndigheter veta att de andra männen fortfarande kämpar i djungeln, och USA genomgick ett uppdrag att spåra familjen till dom tre omedvetna krigarna.
Så småningom fick onodo och män familjebilder och brev från släktingar som uppmanade dom att ge sig upp, som USA släppte meddelande lapparna över Lubang ön 1952. Tyvärr misstänkte Onoda att de japanska hemlanden hade förlorat och deras kära familjer bodde nu under amerikanska ockupationen och sålunda tvungna att skriva dessa brev. Denna tro fyllde bara Onoda och hans män med större vilja att fortsätta motstå.
Två år senare blev Korporal Shimada skjuten och dödad av en filippinsk armé som letade efter männen, avsikt att arrestera dem och föra dem till rättegång för de mord de hade begått.
I ytterligare 18 år skulle Onoda fortsätta sitt krig tillsammans han enda vän Kinshichi kozuka, 1972 skulle kozuka dödas av philippinska polisen polisen.
Onodo är nu ensam som fortfarande trotsar att inte ge upp.
År 1974 inledde japanska äventyraren Norio Suzuki en resa runt om i världen, löjtnant onoda har blivit något av en kändis i Japan vid denna tidpunkt, som hade blivit något stort av att soldatens vägran att överge. Som höjdpunkterna på Suzukis resa förklarade han att han ville se Löjtnant Onoda, en panda och den avskyvärda snögubben -det här var suzukis önskemål på vad han ville se.I februari samma år landade Suzuki i Lubang-ön och lyckades spåra Onoda och hälsade honom genom att säga "onoda-san, kejsaren och japanens folk är oroliga över dig. Suzuki informerade den gamla soldaten om att kriget hade gått över i årtionden, men Onoda sa att han inte skulle ge upp förrän han löstes av en överordnad officer. Den japanska regeringen spårade snabbt Onodas överlevande befälhavare, Major yoshimi Taniguchi, och körde honom till lubang ön. Den 9 mars 1974 och 52 år kom Onoda från djungeln som fortfarande kläddes i hans serviceuniform och bar sitt gevär och tjänstesvärd och accepterade ordern från sin befälhavare att till sist ge upp. Senare skulle han ge upp sitt svärd till Filippinernas president, som gav onoda en förlåtelse för sina många brott.
När han återvände till Japan var Onoda hyllad som en hjälte, men Onoda var djupt orolig över Japan, landet han återvände till. Han trodde inte att Japan borde ha bett om ursäkt för kriget i Asien, och han var fullständigt upprörd över att man hade löst upp militären av de allierade.
Obehagligt med den nya, liberala Japan som ville avstå från sitt krigsmässiga förflutna blev onoda involverad i högerpolitiken och krävde att Japan skulle återvända till sin tidigare militära makt och bli en världsmakt igen.
Lyckligtvis gav ingen mycket uppmärksamhet åt Onoda och han kunde inte acceptera ett fredligt, liberalt Japan. Onoda flyttade till slut till Brasilien år 1975, där han skulle tillbringa det mesta av sitt liv.
Onodas trettioåriga krig var en otrolig, om övermodig handling av hängivenhet.
submitted by tewodros21 to Sverige [link] [comments]


2018.10.20 20:31 simonculus M211 - Om tillåtande av användning av GMO-soja som foderbas

Iksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om
Motivering
För att hjälpa svenska bönder i konkurrensen mot övriga Europa är tillåtande av GMO-foder den effektivaste åtgärden med GMO-soja som foderbas skulle priserna för produktion vara mycket lägre, cirka 1 kkilo billigare än GMO-fri Soja. Ett införande av GMO-soja som foderbas skulle således leda till ett mjölkpris för konsumenter på 10-20 öre mindre trots att bönderna får en bättre avkastning.
Utöver detta tillåts GMO-soja som foderbas i Danmark, Tyskland och Storbritannien där majoriteten av våra importerade mejeriprodukter kommer ifrån, så inte nog med att vi missgynnar svenska bönder vi köper in produkter där GMO-foder ingått i produktionen i vilket fall. Dagens situation är bara ett ställningstagande som skadar samtliga parter i Sverige, det konkurrerar ut våra bönder och höjer konsumtionskostnaderna för konsumenter och det är grundat på ovetenskaplig rädsla för GMO, en rädsla som ändå inte biaktas då import av produkter med GMO-soja i foderbasen för djuren fortfarande är vanligt förekommande.
Signerad
Randompunkt (M)

Detta är en motion inlämnad av Randompunkt. Denna version av ärendet avslutas den 25 oktober 2018 varefter den går till votering i /plenisalen, återkallas av inlämnaren, eller presenteras i en ny omarbetad version.
submitted by simonculus to iksdagen [link] [comments]


2017.09.09 03:44 DullDawn Svensk internetnostalgi: susning.nu om naturen

När barna Hedenhös surfade på sitt ur-internet så var inte svenska wikipedia den enda källan till kunskap på svenska språket. Där fanns också susning.nu. Susning var större än wikipedia men skiljde sig lite igenom att det fanns inga egentliga ambitioner om att vara en riktig encyklopedi med källhänvisningar, demokratisk struktur och sånt där. Man skulle kunna kalla det en svenskspråkig encyklopedia dramatica men utan porr, rasism eller egentligen något direkt fokus på internetspecifik kultur. Den var lite sådär lagom folklig som vi svenskar älskar att saker är. Ett internets motsvarighet till Ingvar Oldsberg, lättilgänglig, lite underfundig med en underton av sexig rebelliskhet. Det fanns även saker som synonymordlistor vilket kan jämföras med en tidig version av urban dictionary. Susnings synonymordlista är anledningen till att jag lärde mig ord som karatefull och pungvred.
Sidan drevs av en man som hette Lars, och Lars bestämde vad som fick vara med eller inte. Tyvärr så växte susning ifrån sin skapare, och så småningom blev det omöjligt att hålla undan vandalism och klotter på sidorna. Lars provade att introducera ett karmasystem, men missade helt att implementera någon motsvarighet till reddits uppröst. Du kunde helt enkelt bara få dålig karma vilket alla fick så småningom. Lars tyckte att han provat allt så han stängde susning och skapade istället projekt Runeberg för att digitalisera svenska alster där upphovsrätten gått ut. På senare år har man forskat på susning.nu och konstaterat att grundproblemet var att susning var för vackert för den här världen.
Nedan följer ett smakprov på de visdomar som man möttes av när man besökte susning.nu/Naturen
Naturen är det som betecknas med grön färg på alla kartor. Den är också grön i verkligheten, vilket man kan se om man tittar ut genom sitt fönster eller på färgfotografier. På vintern är naturen vit. Naturen består av mark, vatten, luft och PLM?-produkter. Den kan användas som underlag för parkeringshus, kärnkraftverk och municipalsamhälle?n. Där naturen inte används till något kallas den grönområde?. Ur naturen får vi vissa råvaror, såsom mat, massaved och makadam. I de hål som därvid uppstår lägger vi t.ex. gamla järnstänger, potatisskal och bildäck. Detta kallas kretslopp?et i naturen. I naturen finns lappar, campingturister och djur.
Djur är en sorts komplicerade kvicksilverförening?ar som i vissa fall fortfarande har rörelseförmåga?. En del djur kan flyga. Är de små, behöver man inte bry sig om vad de heter, det är bara och spraya. Är de större kallas de fåglar, och mot dem har ännu inget effektivt spraymedel framställts, utan bara långsamt verkande medel. Fåglar förekommer främst i motorer i jetplan, i tjockoljebälte?n samt i små drivor nedanför kraftledningar och fyrtorn. I naturen finns också små gröna djur som inte rör på sig, de kallas växter. Till växterna hör bl.a. julgran, pelargon och hö. Stora växter kallas träd. Av dem får vi grillkol? och plywood. Står det mer än fem träd på en liten yta kallas de skog. I skogen kan man gå vilse. I skogen finns även varg och björn. Björnen är ett lömskt djur, som alltid överfaller försvarslös?a jägare. Vargen finns inte.
Marken kallas det som naturen står på. I marken finns olja och gas som kommit dit från läcka?nde cisterner och ledningar. Oljan pumpar man ibland upp igen och häller tillbaka i cisternen. Jämför kretsloppet ovan. I marken sticker växterna ner ena änden och suger upp vatten som annars kunde komma till nytta. Det vatten som växterna inte kommer åt kallas grundvatten?. Grundvatten är en DDT-lösning. På marken finns vidare motorvägar och rullstensåsar. Varför de senare kallas så är en gåta då det inte alls är några åsar utan tvärtom en rad gropar, s.k. grustag. Kring motorvägarna flockas blyhaltiga växter och hörselskadade bönder.
Vatten är en ofta löddrande?, gråbrun vätska som förekommer i naturen i flera former. Vatten i form av regn består av salt och svavelsyra, vilket beror på att vattnet påverkas av luftens naturlig?a sammansättning. Dessa ämnen underlättar genom sitt idog?a arbete framtida rivning? av kyrkor och andra stenbyggnad?er samt järnkostruktion?er. De håller även pH-värdet i sjöar på tillräckligt låg nivå för att fiskarna inte skall bli aggressiva. Fiskar är ett slags ofta döda djur som lever i vattnet. Vattendrag som oturlig?t nog rinner fram just där avloppsledning?ar mynna?r ut, blir ofta berikad?e med flera sällsynt?a kemikalier. En av de populäraste kemikalierna heter fosfor. Det är en helt ofarlig? kemikalie, som möjliggör? skumbad? [i det fria]?. Dessutom sätter den fart på den slö?a naturen. Sjöar som annars skulle behövt tusen år för att [växa igen]?, klarar det nu på tre år med hjälp av fosfat. Detta är en form av strukturrationalisering.
submitted by DullDawn to sweden [link] [comments]


2016.09.10 13:10 LadyManderly Den misslyckade statskuppen år 1756

Efter stormaktstidens ände hamnade Sverige i ett politiskt instabilt läge. År 1772 hade vi en statskupp för att stärka konungens makt och bara 37 år senare hade vi en ny statskupp, denna gång för att avsätta vår kung och skära ned på kungamakten.
Men en mycket mindre känd statskupp hade redan utförts, och det är mycket möjligt att detta är för att den misslyckades. Men så var den också nästan dömd att misslyckas redan från början. Detta var Lovisa Ulrikas kupp, drottning av Sverige, av årgång 1756. Men först lite bakgrund...
Som med många andra drottningar och höga damer i Sverige var Lovisa ursprungligen Tyska, Men hon var inte vilken tyska som helst, hon var syster till Frederick den II av Preussen, mer känd som Frederick den store. Hans styre dominerades av tanken på upplyst, absolut monarki och hans militära framgångar hade förskjutit makten i Tyskland från Habsburg till Preussen. Även om han följde flera upplysningsideal (som lättnader på censur, religionsfrihet, avskaffande av tortyr, mm) så var makten otroligt centraliserad till kronan, såsom vad idealet på kontinenten.
I Sverige såg det annorlunda ut. Sen Kalle tolva gick och dog så förvandlades Sverige ganska fort från enväldigt kungadöme till ett riksdagsstyre, där de fyra kammarna, även kallade ständerna (adel, präster, borgare och bönder) kontrollerade det mesta som hade med politik att göra.
Frederick den store var väl medveten om skillnaden mellan Sveriges och Tysklands politiska klimat och varnade i flera brev sin syster från att göra något radikalt. Dock har Sverige aldrig någonsin haft en icke-regerande drottning som varit så sugen på att styra. Hennes man och dennes företrädare skulle visa sig inte ens ha nära lika mycket makthunger. Den förre konungen, Fredrik I den förste, kallades gärna 'den late och föråldrade', och spenderade slutet av sitt liv med dryckeslag, jakt och att jaga kjoltyg. Hans roll som konung var reducerad nästan fullständigt till en ceremoniell roll.
Hans efterträdare blev Adolf Fredrik. För att få en idé om hur han skötte sitt jobb som kung kan jag berätta om en liten anekdot från 1756, då regeringen beslutade att Kungens signatur kunde ges med namnstämpel på beslut från riksdagen. Han var nämligen så upptagen med att svarva snusdosor att riksdagens beslut kunde läggas på stora högar innan han tog sig an dem!
Så ja, när Lovisa Ulrika och hennes man blev det nya kungliga paret i Sverige år 1751 när Fredrik I dog så var inte det kungliga livet precis vad hon förväntat sig. Inte ens de kungliga juvelerna var hennes, de tillhörde de facto staten, hon disponerade endast över dem. Lovisa var av en annan åsikt; hon pillade nämligen loss ett flertal mycket värdefulla juveler från kronan. Dem hoppades hon pantsätta för att kunna fixa fram pengar nog att organisera en statskupp. Hon hatade ständerna och riksdagen och drömde om att regera ett Sverige i Preussisk stil.
Under vintern 1755-1756 skickade några diamanter och lite smycken till sin andra bror, prins August Wilhelm, i Berlin. Hon bad honom att ordna fram kontanter via så diskreta kontakter som möjligt. Men något gick fel. Snart började det viskas och tasslas om att juveler och infattningar fattades på drottningens diadem. Tillsist skrev ständerna brev där de krävde att få inspektera juvelerna men Lovisa svarade med aggressiva försändelser där hon hävdade sin äganderätt som drottning. Skandal hotade. Lovisa skrev till Berlin och bad sin bror fixa hem juvelerna så snabbt som möjligt.
Det finns inga säkra källor på om August Wilhelm någonsin lyckades fixa fram några pengar... Eller hur han lyckades smuggla juvelerna tillbaka till Sverige. Men vad vi vet med säkerhet är att ett brev skrevs från Stockholm, daterat den 21 Maj 1756, addresserat till August Wilhelm med följande meddelande. "Juvelerna anlände hit igår kväll."
Där kunde historien ha tagit slut och bara varit en pinsam angelägenhet för Lovisa. Hon kunde ha åkt till ständerna, visat juvelerna och så hade det hela varit över. Men det låg inte i hennes tankar. Hon hade större planer. Kuppen skulle iscensättas i vilket fall som helst.
Det var så dåligt planerat så det nästan kan framstå som ett skämt. Planen hade gjorts upp av en vän till kungaparet, Erik Brahe, och skulle utföras med hjälp av hans förtrogne kapten Erik Puke. För de som är betrodda med svensk adelsätters namn så kan man snabbt få intrycket att det fanns ett stort stöd för Lovisas kupp. I den inre cirkeln fanns bland andra Carl Gustaf Löwenhielm, Adam Horn, Nils Adam Bielke, Erik Brahe, Erik Wrangel och Gustaf Jacob Horn.
Natten till den 21 Juni skulle de två officerarna Erik och Erik kommendera ut sina trupper på Stockholms gator. De skulle marchera till olika strategiskt viktiga punkter och sedan arrestera riksrådets medlemmar innan en ny författning snabbt skulle proklameras. Erik Puke summerade det ungefär såhär: "Rakt i kurran på de så kallade frihetsvännerna." Kungaparet skulle vänta i Ulriksdal och resa in nästa morgon, deras ekipage omringat av hurrande invånare.
Planer på att kontrollera riket i stort, hur andra militära enheter eller lokala ståthållare i Sveriges olika regioner skulle kontrolleras fanns ej.
När natten väl kom var det något som gick fel. Ammunition till trupperna kom ej fram i tid. Vapen saknades. En sak gick iallafall bra. Rekryteringen av fotfolk på Stockholms olika värdshus gick lysande, så lysande bra faktiskt att flera av deras agenter som skickats ut för att varva upp befolkningen drack så mycket så de blev redlösa och pratade alldeles för högt, alldeles för tidigt. Planerna läckte och rådet kommenderade ut lojala trupper för att arrestera kuppmakarna. Hotet avvärjdes snabbt.
Nästa morgon när Kungaparet kom åkande insåg de att kuppen redan var nedslagen. Överallt på gatorna stod bistra soldater med gevär och kanoner, flera av dem laddade och riktade mot slottet. Kungaparet arresterades och trots att några planer snabbt formades på att frige dem så skjöts dessa i sank när det visade sig att inte ens det kungliga gardet var villiga att hjälpa flyktförsöket.
Erik Brahe och sju andra officerare miste sina huvuden i en offentlig avrättning på Riddarholmstorget. Drottningen tvingades överlämna sina Juveler för inspektion innan de återgavs till henne (dock bar hon dem aldrig igen). Adolf Fredrik fick en skarp varning; om rådet fick den minsta aning om att han på något sätt försökte stärka Kungamakten "vore rikets ständer tvunga att skilja sig vid honom."
Rådet drog dock slutsatsen att Ulrika varit den drivande kraften bakom det hela och ärkebiskopen lät förhöra henne för att kunna skriva en officiell förklaring till det skedda. Slutsatsen lydde att "Hon förgätit (glömt) sin plikt mot Gud, sin gemål och Sveriges rike och att hon bar skulden för de nyligen avlivades blod". Enligt protokollet fick hon i ett svar betyga sitt nöje med ståndets mogna förebråelser till hennes och rikets bästa. Enligt vittnen försäkrade hon "att hon icke i något tänkt ont mot riket", men "huru hjärtat varit beskaffat vore allena Gud bekant, dock ville man förmoda det bästa".
Hon såg det hela som otroligt förudmjukande, men satt kvar som drottning och senare änkedrottning efter hennes mans död.
Förutom hennes misslyckade kuppförsök så är hennes största avtryck i Sverige ett stort intresse för upplysningsideal, vilket innebar att hon med de resurser hon förfogade över investerade i Vetenskapsakademin, grundade Vitterhetsakademin och sponsrade konst, poesi och musik i allmänhet.
Hon försökte också fortsätta utöva makt och kontroll över riksdagen, bland annat genom att skapa ett tredje vågmästar-parti kallat Hovpartiet mot Hattarna och Mössorna. I somliga fall gick det relativt bra för henne och hennes lojalitet hoppade mellan de olika partierna med jämna mellanrum. Desto äldre hon blev, desto sämre blev också hennes mentala hälsa, och tillsist var hon inkapabel att utöva någon politiskt makt.
För de som är intresserade av hur komplex Sveriges politiska sjuttonhundratals-historia rekommenderar jag följande wiki-länkar. Mer tänker jag inte posta här, för då blir det ett jäkla berg att läsa. Där finns fortfarande en hel intressanta saker om Lovisa, hennes man, rådet och hennes son som jag utelämnat, så jaga mer spännande historia på egen hand!
submitted by LadyManderly to sweden [link] [comments]


2016.08.27 22:21 fl_li Varför 90talist vänstern tycker multikultur fungerar - av mig

Multikulturella samhällen "fungerar inte".
Den curlade vänstern tycker, tror och vet med sig att multikultur fungerar. De har svarta, vita, gula, röda, blåa och orangea kompisar och allt som oftast har de också liknande intressen och värderingar. När de då ser en arg post på skithålet Flashback, där folk inte kan betee sig utan drar alla över samma kam, måste det hända något från andra parten. Eller hur?
Då har vi två grupper av människor. Vänster och höger. Vilka verbalt bajsar på varandra var tillfälle som ges för att visa att de har rätt.
Ser vi det fördomsfullt objektivt är flashbackare steretypiska böndesvenskar från förorter eller byhåla som upplever problem pga: de bor där det är problem/låg inkomst/social status 0. I skottlinjen så att säga. Här lär sig barnen släcka brinnande bilar och lägga förband. Lärarna i fororterna har gett upp. De barn som vill lära sig hamnar i skymundan för bråkstakarna som inte har framtidsplaner. Det blir pannkaka av allting. I förorterna och byhåla finns en stark skillnad mellan kön, antingen pga gymnastiklektionerna eller religion, kanske bägge.
Medans vänstern fördomsfullt objektivt är den stereotypiska tjejen/killen på södermalm med skrikig hårfärg och kläder från Beyond Retro (som är en second hand butik utan second hand, med priser som NK för indiska skitprylar). Dessa bor i flummiga höginkomstområden där man har dyra bilar och allmänt hög social status. Det värsta man upplevt är Uffe som druckit för mkt och åker ambulans, igen. Lärarna i de här skolorna tycker att han och hon är en social konsturktion och att man egentligen inte kan belägga en person med ett kön. Istället för historia ska man göra klippböcker med bilder från tumblr.
Viktigt här att påpeka. Flashback har inte rätt. Man kan inte säga att alla invandrare är dåliga och sättet de skriver det på är bara pinsamt. Hursomhelst så fungerar inte multikultur, trots anektoder vi får med oss från Dovas en fredag och lördag, och måndag och tisdag och alla andra dagar - vänsterflummarna jobbar ju inte, men har trots allt råd med öl på krogen, deras inofficiella forum, varje dag.
Varför fungerar det inte?
Jo.
För.
Att.
ALLA, och jag menar ALLA, invandrare (får vi ens säga så?) alla svenskainvandrare/människor med bakgrund, en förälder, ibland båda, från andra länder och framförallt KULTURER som bor i dessa välgärgade områden är INTEGRERADE.
Med det menar jag då inte INTEGRERADE i samhället. Det kan vem som helst bli. Vem som helst kan köpa en bil, handla på ica, dricka en bärs på dovas och sen åka hem för att leva som de gjorde innan Sverige.
En integrerad familj lever som om de bott i sverige flera hundra år tillbaka. Personligen är alla mina nära vänner av utländsk härkomst lika svenska, eller svenskare än vad jag är till sättet att leva. Många kan inte ens skriva på sina föräldrars modersmål, eller andra/första språk, om ens det.
Det problem som uppstår när den ledande majoritet av personer i Sverige som bestämmer tillhör grupp A, med social status ++, ekonomisk boom, geografiskt MVH och endast träffar likasinnade får vi vår rådande situation.
Jag säger inte att personer från andra länder, eller med annan kultur i ryggen och alla i förorten är dåliga människor. De fick aldrig chansen. Samhället har svikt dem för att kunna mäta penis med sina politikerkompisar om vem som kan öppna sina hjärtan mest. Till bekostnad av en extrem segregering som inte kommer att gå att lösa.
Multikultur fungerar inte. Vänsterns fördom är att alla, trots att de är svenska som dig och mig, på grund av hudfärg är invandrare likvärdiga valfri du kan se i en förort. När det som verkligen sker är att där "multikultur fungerar" är alla av samma skrot och korn. Den multikultur vi har idag är egentligen produkten av Svenskar med annan hudfärg än vit. Svensken ser inte multikultur, haen ser ett större applox
Källförteckning: Söder, förorter, USA, flashback, reddit och kompisar.
Om du klarade av at lösa hit utan att tappa tråden som mig köper jag en piggelin åt dig.
submitted by fl_li to svenskpolitik [link] [comments]


2016.02.08 11:34 StefanStenStark Sweddit Universalis S03 E03 Rapport

En till blodig söndag har passerat och blod var över allt.. Det var nästan bara bönder som föll för det kalla stålet så vad gör det? Vi är redo för mera krig och död.
Europa har blivit delat i två delar med mindre delar i sig. Vi avslutade episoden med ett stor krig där flera olika allianser passade på att anfalla den heliga kejsaren Österike och allierade vilket betyder att hela europa förutom några små nationer i HRE och Sverige är neutrala. Go Sverige!
I öster blir Kazan uppdelad bland annat av arga samer som är färdiga med alla trakasserier http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=5426838
Norge följer sitt vikigna blod och ger sig ut på resa till det nya landet. Han har även givit upp allt land i scandinavien.. men vad ska han ha det landet till när det finns så mycket ny mark som behöver lite norsk välfärd.
Det var bara en syn på vad som hände i världen och spelarna själva kan säker berätta själva vad som har hänt från deras perspektiv.
Calle har nya fräsha tankar om ett poängsystem där vi röstar på varandra. Det ligger en diskussion i steam gruppen. http://steamcommunity.com/groups/sweddituniversalis
submitted by StefanStenStark to sweden [link] [comments]


2015.10.02 12:40 kaptenrasmus [HPSA] Svearna innan Sverige

Hej! Med inspiration från u/vonadler så presenterar jag här min första HPSA, hoppas att det är okej att jag lånar tagen. Ändrar gärna om någon skulle opponera sig. Det mesta av detta kommer från minnet och år av nötande i diverse litteratur, vill någon ha källor eller tips på bra läsning så kan jag säkert hjälpa till. Nog om det. Och beklagar det danska sidospåret.
Svearna skymtar till för första gången som suiones hos Tacitus hundra år efter Kristi födelse. Med lite vilja också åttio år tidigare - i en felskrivning - när Plinius den yngre refererar en expedition förbi Cimbrernas halvö.
Cimbrerna var ett folk som bröt upp från Danmark när deras hemland dränktes i flodvågor och vandrade ned genom Europa i samlad trupp. Hundratretton år före Kristus kom denna väldiga folkhop, krigare, kvinnor, barn och boskap till området just nordväst om alperna där de stötte på Rom. Enligt något opålitliga romerska källor är det vid det laget hundratusentals germaner som tågar. Tre stammar, Cimbrerna, Teutonerna och Ambronerna med allt sitt folk. Stammarna ber om land och fred men romerska generaler, vid denna tid mest bortskämda och högst opålitliga inkompetenter, begår misstaget att gång på gång tvinga dem till strid. Rom förlorar fyra härar och enligt Livius 80 000 man i ett enda, det värsta, av dessa slag. Det blir Caesars föregångare Gaius Marius som slutligen förgör Cimbrerna. Var spillra av folken romarna får tag i säljs i slaveri och de får efter detta anses som utdöda.
Svionerna bebor alltså en ö vid namn Scatinavia (eller Cotanovia, beroende på vilken avskrivning vi vill lita på) längst norr i världen, bortom dem bor endast Scritifinni, skridfinnarna. Till höger över havet från suiones bor stammar som fennes, och vad som bara kan vara vender. Mycket mer vet inte Rom om dem, men de har kung och de har snabba båtar som är lika i för och akter.
Ska vi söka efter svearna på arkeologisk väg så kan vi dock komma betydligt längre tillbaka i tiden, även utan danska sidospår. Artonhundra år före Tacitus bryter landet vi bebor sig ur stenåldern och in i bronsåldern. Ett exakt årtal eller precis varför 1700 f. Kr är valt är inte så viktigt, historiska tidsåldrar är vaga begrepp som man inte bör läsa in för mycket i. Klart är i alla fall att det är nu som storhövdingaskapet tycks nå Skandinavien. Långväga handel och maktutövning skapade, tillsammans med folktillväxt från effektivare jordbruk, förutsättningar för rika bönder att samla mycket folk omkring sig. Nu byggs högar och storgårdar i Sverige – från Götaland i väster till Ångermanland i nord samlas makten på strategiska eller kanske naturliga platser. Vid älvmynningar och på nära höjder i bördiga landskap. I Norrland ligger de största högarna så att närliggande gårdar kunnat kontrollera handeln via älvarna från metallrika Jämtland. Salt och metall är bland de äldsta formerna av långväga handel och troligtvis är det denna som dominerar också här. Ett svenskt område skiljer sig dock från de övriga och detta är Mälardalen och Svealand. Här finns fantastiska förutsättningar för sammanlänkning av stora områden, mängder av lättnavigerade åar och en stor slingrande vik, Mälaren var ännu inte en sjö, som sträcker sig långt in i landet. I detta bördiga slättlandskap uppstod mäktiga hierarkier under bronsåldern. Flera olika viktiga centrum kan identifieras, såväl i Västmanland som Uppland, men det mest betydande tycks redan då ha varit Uppsala. Det är troligtvis nu som svearna börjar formeras genom sammanslutning av flertalet större bygder till ett någorlunda enat samhälle med gemensam ledare och kultur. Huruvida bronsålderns befolkning i sveabygderna kallade sig för svear kan vi naturligtvis inte svara på.
Från bronsåldern stammar i Sverige förutom monumentala gravhögar också mängder av fornborgar. En god del av dessa finns i Uppland men de är också spridda över resten av det då befolkade landet. Dessa borgar, stenmurar på högt belägna platser, har traditionellt tolkats som försvarspunkter när landet hotades av invasioner från sjön. Moderna arkeologer har dock föreslagit att många av dessa troligare har konstruerats från att skydda från vad vi idag skulle kalla ett inhemskt hot – nämligen svearna. Detta gäller framförallt fornborgar i Västmanland, Öster- och Västergötland. Inte genom arkeologi men genom ortsnamnsforskning har vi faktiskt kunnat bygga oss en bättre uppfattning om svearnas utbredning. Ortsnamn som slutar på -by härstammar ofta från brons- eller tidig järnålder. Detta gäller naturligtvis inte alltid, det finns också yngre byanamn, men många kan spåras långt bak i tiden. By-namn som associeras med krigare är vanliga i Sverige och koncentrerade till tre geografiska områden. Rinkebyar, Tegnebyar och Karlebyar framförallt är koncentrerade till vattenleder i Öster- och Västergötland men allra vanligast i Svealand. Koncentrationerna av namn utanför Uppland är också i områden som relativt lätt går att nå från Mälaren med båt. Maktutövning för en svensk konung var traditionellt lättare i Estland än i Småland på grund av de trassliga kommunikationerna. Men vattendragen i Östergötland in till Vättern och ån Ätran i Västergötland var betydligt mer tillgängliga för svearnas maktutövning och här upprättades troligen också gårdar som skulle samla in skatt eller behålla kontrollen över trakterna. Med lite vilja så befolkades dessa av sveakrigare i konungens tjänst som så småningom skänkte gårdarna sina namn.
Husby är ett ortsnamn som troligtvis är något yngre men nog så intressant då det härstammar från ledungens organisation. Varje svenskt hundare (Fjärdhundra, Långhundra osv.) var tvunget att förutom skatt tillhandahålla konungen med skeppsbesättningar, hundra man för ett hundare, och båtar. En husby tjänade som uppsamlingsplats och förvaringsplats för ledungens skepp. Till skillnad från karlebyar och rinkebyar så fortsätter dock husabyar att vara associerade med kungamakten långt in på medeltiden då de tjänar som konungsliga rastgårdar och platser för insamling av naturaskatter från bönderna.
Med husabyar och maktens begynnande organisation med skeppslag och skattegårdar så börjar vi närma oss vikingatiden. Någonstans här, kanske 700 år efter Kristus befinner vi oss inte längre bland stammar på ön Scatinovia utan i de tidiga formerna av ett organiserat kungarike, Sveriges föregångare, Svitjod.
Valsgärdehjälmen från 700-talets Uppsala får illustrera det hela. Tack för att du (eventuellt) läste.
EDIT: Bilder!
submitted by kaptenrasmus to sweden [link] [comments]


2015.09.29 13:15 vonadler [HPSA] Svensk bondemilis

HPSA brukade betyda Historical Public Service Announcement, men på Bromskloss inrådan står det numera för Historia På Sweddit Anbefalles.
Idag ska det handla om den svenska bondemilisen under medeltiden (vilken i Sverige kan anses ha varat fram till 1523).
De svenska bönderna har alltid haft en internationellt unik ställning. De friägande bönderna och deras familjer utgjorde omkring 60% av befolkningen under 1400-talet och de ägde kring 52% av den odlingsbara jorden (i Finland 90%). Svenska bönder hade dessutom tillgång till allmänningar (oftast slåttermyrar, betesmark och skog) som tillät dem att producera "cash crops" (varor avsedda att säljas snarare än förbrukas), i Sveriges fall ylle, linne, rapsolja, smör, ost, träkol, tjära och timmer.
Detta gjorde att svenska bönder hade råd att hålla sig med vapen och rustning i en mycket större utsträckning än andra bönder i Europa vid tiden.
De svenska bönderna hade inte bara en ekonomisk och militär makt. De hade också en politisk makt. De hade alltid varit med vid tingen och vid landskapsmötena som började ersätta tingen och de var från början representerade vid landsmötena (åtminstone från Uppsala möte 1436) som skulle bli till ståndsriksdagen.
Svenska bönder hade en unik ställning och var mycket väl medvetna om detta. Och de försvarade denna unika ställning och sina rättigheter med näbbar och klor - eller egentligen, med armborst och svärdspjut.
Det finns tre huvudsakliga källor hur svensk bondemilis var beväpnad och förde sig.
Den första är de medeltida landskapslagarna, som definierade ledungen och vilka vapen bönderna var tvungna enligt lag att äga. Det debatteras ofta huruvida landskapslagarna representerar hur det verkligen såg ut eller ett ideal få kunde nå upp till.
Södermannalagen kräver att varje bonde ska ha pilbåge, svärd och spjut, sköld, järnhatt (hjälm), ringbrynjehuva och plata (en serie större järnplattor nitade på insidan av en läderväst, som på engelska kallas coat of plates). De andra lagarna varierade - en del krävde inte spjut, en del andra inte pilbåge, någon låter en ha en yxa istället för ett svärd, och så vidare. Slutpoängen är ändå densamma - enligt landskapslagarna var den svenska bonden mycket välbeväpnad.
Den andra källan vi har är massgravarna utanför Visby, där en gotländsk bondemilis förlorade ett slag mot Kung Valdermar Atterdag av Danmarks erfarna här av danska riddare och lågtyska och frisiska legoknektar. Förmodligen på grund av den stora värmen i juli när slaget stod så plundrades liken efter de fallna gotlänningarna på hjälmar, vapen och sköldar - men inte på pansar. Den gotländska leran har bevarat järnet väl och i utgrävningarna har man upptäckt ett stort antal mycket välbevarade rustningar.
Här har smederna Hoas gjort replikor av de pansartyper som hittats i graven.
Rustningarna på historiska museet och detaljerade analyser av benen efter de fallna (jag kan för övrigt varmt rekommendera ett besök på historiska museet, det är en fascinerande utställning) visar att gotlänningarna mestadels tycks ha fått svåra skador i armar och ben och sedan slogs ihjäl när de låg på marken - man tog av dem hjälmen och slog dem i huvudet. Se till exempel den här skallen, som fått höger tinning inslagen.
Detta visar att även om svensk bondemilis (till vilka gotlänningarna får räknas) saknade arm- och benpansar som mot andra halvan av 1300-talet började bli vanligt bland legoknektar och riddare så var de ändå så välrustade att det ansågs futilt att försöka slå ihjäl dem genom att slå mot buk eller bröstkorg.
Den tredje källan vi har är texter och teckningar av Paul Dolnstein, en lågtysk legoknekt och ingenjör som var utlånad tillsammans med en kontignent legoknektar från Kurfurste Joachim av Brandenburg till Kung Hans av Danmark under dennes kampanj för att få svenskarna att acceptera hans krav på den svenska kronan 1501-1502.
Dolnstein beskrev de svenska bondesoldaterna som bärandes "goda spjut, gjorda av svärd". Här kan man se en modern replika av ett sådant vapen. Vapnet lämpar sig både för hugg och stöt och kan dessutom användas på relativt nära håll. Det stora S-formade parerskyddet kunde användas för att fösa pikar åt sidan, dra en ryttare av sin häst eller för att dra omkull en motståndare genom att man förde fram vapnet, vred det så parerskyddet kom bakom motståndarens knäveck och sedan ryckte till.
Dolnsteins teckning visar de svenska bondesoldaterna med ringbrynjehuva, järnhatt (hjälm), svärdspjut, armborst och vad som förmodligen är plata (coat of plates). Notera att bondesoldaterna har ett fälttecken att samlas runt (en tupp), slåss i organiserade led, använder armborst innan linjerna möts och är utrustade med svärdspjut. Många av dem bär relativit omoderna järnhattehjälmar som var vanliga 40-50 år tidigare (kanske är de plundrade på slagfälten under Sten Gustavsson (Sture):s tid).
En andra teckning visar i mer detalj hur bondesoldaterna var rustade och klädda - notera särskilt säcken med armborstskäktor på ryggen, det stora svärdet, svärdspjutet och den bomärkeförsedda vattenflaskan i trä. Kontrasten mot den moderiktigt klädda landsknekten är också slående.
Den svenska bondemilisen var alltså relativt välutrustad och kunde, i alla fall med gott ledarskap och numerär överlägsenhet kämpa mot Europas bästa legoknektar. De hemförde segrar vid Haraker 1464, Brunkeberg 1471, Brännkyrka 1518, Brunnbäcks färja 1521, Västerås 1521 och Uppsala 1521 men förlorade också vid Älvsborg 1502, Uppsala 1520, på Åsundens is 1520. I öppen strid på ett öppet fält kom bondemilisen dock ofta till korta.
En vanlig taktik var att överfalla motståndaren i skogen - men fällde några träd över vägen och högg igenom träd intill vägen nästan hela vägen. När fiendestyrkan gjorde halt, utsträckt på en smal väg, drog man ner de nästan igenomhuggna träden över dem, överöste dem med pilar från bågar eller armborst och gick sedan till attack med yxor, svärd och svärdspjut.
submitted by vonadler to sweden [link] [comments]


2015.05.08 00:18 FaenK Är pluralformen av "Särbo" "Särbönder"?

Som rubriken frågar. Är det kanske bara särbo i varenda form? I min mun och i mina öron så smakalåter det fel att säga "De är särbo". Jag vill säga att "De är särbos", men det tycker jag också låter knasigt. Bonde böjer man till bönder, alltså borde det ju bli "Särbönder" om man nu är särboende!
Edit: Jag tyckte det var ett roligt skämt. Men tydligen inte.
submitted by FaenK to sweden [link] [comments]


2014.12.17 18:02 vonadler HPSA: Sverige - krona, region, imperium, nation, språk.

HPSA brukade betyda Historical Public Service Announcement, men den nya betydelsen är på Bromskloss utmärkta inrådan Historia På Sweddit Anbefalles.
Idag tänkte jag tala lite om landet Sverige och dess framväxt, identitet, folk och språk.
Det är först kring den tidiga medeltiden (vikingatiden) vi har några källor om det område som idag utgör Sverige - innan dess vet vi väldigt lite om de politiska, kulturella och övriga strukturerna i det som idag är Sverige.
Vad vi faktiskt vet är att folk identifierade sig med sin region, sitt ting och sina traditioner. Det fanns ett gemensamt språk, men skillnaderna i dialekter var så stora att det i flera fall var som olika språk. Detta gällde hela norden på den tiden.
Under vikingatiden finns inget Sverige. Istället finns det Svealand, Östergötland, Västergötland, Gotland, Småland, Jämtland, Kvenland (ett finsktalande område i nuvarande Norrbotten), Sydsapmi, Nordsapmi och Hälsingland. Bohuslän är under norsk kontroll och Skåne, Blekinge och Halland under dansk. Ingen av dessa är en del av det som ska bli Sverige på den här tiden.
Det finns inga säkra källor på att någon är Kung över hela Sverige innan dess. Ibland hävdas att Erik Segersäll och hans son Olof Skötkonung ska ha enat Sverige, men några entydiga bevis har vi inte.
Den första Kungen som regerar över de tre stora delarna av Sverige utan att dessa efteråt splittras igen är Sverker Cornubesson (eller Årsällsson), även kallad Sverker den äldre som blev Kung över Svealand 1130 och Västergötland och Östergötland 1134.
Någonstans här uppstår de facto en svensk krona och blir allmänd accepterad. För att få en krona de jure var man tvungen att bli kallad rex av påven - men eftersom Sverige och Svealand båda betecknades Seuciae på latin är det svårt att avgöra när påven egentligen betecknade Sverige som ett land snarare än tre länder förenade under samma monark.
En krona är på den här tiden så nära man kommer ett land eller en nation. Det är ett område som har en monark och ofta (men inte alltid) ett parlament (om man har ett sådant), ett språk (med dialekter) och en lag.
Någonstans under perioden av stridigheter om kronan inkorporeras Småland i dessa stridigheter, och när Sverker Cornubesson blir Kung av alla tre kungarikena är han också Kung (åtminstone till namnet) i Småland.
Jämtland, som fortsatt vara en fristående bonderepublik erövras 1178 av den norske tronpretendenten och blir sedan en del av Norge.
1280 får Sverige sin första gemensamma lag med Alnsöstadgan, vilken etablerar ett världsligt frälse (adel) och deras plikter och rättigheter gentemot kronan.
Sverige får med Magnus Erikssons landslag på 1350-talet sin första gemensamma lag för hela landet, vilken ersätter de landskapslagar som ditintills
Sverige har nu en gemensam religion (katolicismen), en gemensam lag (Magnus Erikssons landslag), en gemensam samhällsstruktur (med adeln) och en monark. Man kan nu med befog säga att kronan Sverige finns. Dock identifierar de flesta sig fortfarande med sin region snarare än som svensk. Det är inte förrän 1436, vid Uppsala som ett nationellt parlament i form av ståndsriksdagen (med alla fyra stånden representerade) uppstår. Innan dess regerade de lokala tingen fortfarande. Gotland är underställt Kungen av Sverige, men har inga plikter gentemot honom, till skillnad från de andra delarna.
Hur är det då med språk under medeltiden? Stockholm och Visby är Hansastäder och en majoritet av borgarna talar plattyska. Man har också inkorporerat Åland och sydvästra delen av Finland och börjat hävda en rätt att lägga skatt och tull på kustsamerna längs norrlandskusten. Det talas därmed också lite samiska och finska i kronan Sverige.
Under den här tiden börjar folk att identifiera sig mindre med sin region - men inte mer med någon större region eller kronan, utan istället med sina rättigheter och sin samhällsklass. Den svenska allmogen är livrädd att gå samma väg som polska och danska bönder, där de förra hamnat i fullständig livegenskap och de senare i en semi-livegenskap. Man vill behålla sitt gamla samhällssystem och gör gemensam sak med allmogen i andra regioner, landskap och landsdelar. Man vägrar de danska kungarnas försök till centralisering av riket. Många vill gärna ha t.ex. Slaget vid Brunkeberg 1471 till en stor nationalistisk seger - faktum är att även på den danske kungens sida stod svenska stormän och svensk allmoge, om än i betydligt mindre grad än på Sten Gustavsson (Sture)s sida.
Även om det börjar växa fram större identiteter här så omfattar de inte hela folket. Det är allmoge med de gamla rättigheterna (inklusive bergsmännen) och adel i kronan Sverige som är de två identiteterna som finns under perioden.
Adeln talar i hög grad plattyska under senmedeltiden. Prästerna talar latin och det lokala språket i sitt stift. Borgarna talar plattyska och bönderna talar svenska och finska (med ett stort antal dialekter).
Sedan kommer vi upp till tidig modern tid och det vi i Sverige gärna kallar stormaktstiden, då vi importerar ett stort antal utländska adelsmän (ofta legoknektskaptener som adlats för sina insatser), bergsmän och industrimän. De tidigare talar ofta franska, skottska, engelska eller tyska (plattyska och högtyska börjar bli två dialekter snarare än två språk vid den här tiden) medan de senare pratar nederländska, flamländska eller franska.
Sverige byter tro från katolicismen till protestantismen.
Folk identifierar sig nu mer och mer efter sin samhällsklass. Under Kalmarkriget (1611-1613) har bönder i Småland och Norra Skåne täta kontakter, varnar varandra för ankommande arméer och hjälper till med varor och mat om den ena sidan behöver gömma sig i skogarna för en invasion. Att man var bönder var en större gemensam faktor än gränsen mellan Danmark och Sverige.
Högadeln flyttar fram sina positioner under den här tiden, samtidigt som lågadeln blir beroende av statliga arbeten som officerare och byråkrater för sitt uppehälle. Båda bevakar svartsjukt sin position. Bönderna, som nu fått en klass av torpare och jordlösa lantarbetare i sin grupp motarbetar envist adels ökade rättigheter, medan borgarna växer som klass och prästernas roll förändras med reformationen.
Kronan Sverige växer med Jämtland, Härjedalen, Särna och Idre, Halland, Bohuslän, Kexholm, Skåne och Blekinge under den här perioden. Imperiet Sverige växer också med Estland (som har sin egen lantdag och egna lagar), Livland, Vorpommern, Bremen, Werden, Wismar (alla som Estland) och Ingermanland.
Språkligt? Adeln gör franska till sitt modersmål under den här perioden - de flesta av dem talar svenska knackigt och med fransk brytning. Borgarna talar tyska, nederländska och flamländska. Bönderna talar svenska, finska, estniska, lettiska, tyska och ryska.
1735 etableras ett permanent översättningskontor i riksdagen så att den finsktalande allmogen kan adressera riksdagen på finska om de så vill.
Överlag är Sverige väldigt avslappnat vad gäller språk under den här perioden. Svenska präster översätter bibeln och Luthers katakes till Estniska och Lettiska och drar runt på landsbygden för att lära Ester och Letter att läsa (men inte nödvändigtvis skriva) hjälpligt så de kan läsa katakesen. Från att ha haft tyska som enda tillåtna officiella språk (i dokument och byråkrati) kan Ester och Letter använda sina egna språk. Ett estniskspråkigt universitet grundades vid Tartu 1632 av Gustav II Adolf.
Hur ser det nu ut med hur folk identifierar sig? Fortfarande är samhällsklass det vanligaste. Religion är också viktigt, men eftersom den största delen av Sverige och dess provinser är protestantiskt är det mer en identifikation utåt, inte inåt. Vilken krona man tillhör är också viktigt, eftersom det talar om vilka rättigheter och lagar man är van vid, relativt sin samhällsklass. Först efter det kommer språk. En svenskspråkig bonde på Dagö identifierade sig som bonde, arrendator, protestant, estlänning och svensktalande, ungefär i den ordningen.
Efter den här perioden har Sverige gått igenom en turbulent tid där högadeln har fått sin egendom reducerad, flyttat fram sina positioner under frihetstiden och sedan förlorat massivt både i prestige och i rättigheter efter förlusten av Finland. Samtidigt börjar tre klasser som inte passar in i det tidigare samhällssystem att växa fram - fabrikörer och industrialister, jordlösa lantarbetare och industriarbetare. Borgerskapet har i högre utsträckning börjat tala svenska och städerna, som blivit större och hem åt industrialister och industriarbetare har blivit svenskspråkiga. För första gången i Sveriges historia talas det i Sverige i princip bara ett språk - svenska. Detta är från c:a 1809 och framåt.
Bönderna är dock också på frammarsch - skiften och nya verktyg (lien, spettet, järnspaden, järnplogen) samt utdikningar gör att landräntan, den fasta skatten på jord, trots att den är fast går ner från c:a 33% av skördens värde 1700 till c:a 10% av skördens värde 1880.
Någonstans under den här perioden börjar människor identifiera sig som en nationalitet före de identifierar sig som en samhällsklass. Samtidigt börjar de svensktalande i Finland att försöka bli finnar istället för att vara svenskar enligt devisen "vi kan inte längre vara svenskar, vi vilja icke bli ryssar, låt oss bli finnar".
Samtidigt uppstår den socialistiska internationalen som betonar samhörigheten mellan klasser i olika länder och hävdar att man ska identifiera sig med sin samhällsklass snarare än sitt språk eller sitt land igen.
Även i andra samhällsklasser betonar man gärna närheten med Tyskland (inom stora delar av den industriella och akademiska eliten) eller vikten av att känna samhörighet med vissa ideal snarare än människor av samma språk.
Nu hinner jag inte mer, så jag får summera.
Sverige kan sägas finnas från 1134 någon gång.
Folk identifierar sig från början med sin region och sin religion. Sedan går det över till samhällsklass och religion, sedan samhällsklass, rättigheter och religion och först senare språk, land och religion.
submitted by vonadler to sweden [link] [comments]


2013.01.04 16:40 0tso Sweddit, är det någon annan som växt upp med Montessori-pedagogik? Hur påverkar det ert liv idag?

Hej alla glada!
Jag gick på ett Montessori-dagis jag tyvärr inte minns namnet på, men som låg i Bofills båge (för er bönder som läser detta så är det alltså parken vid Medis som året runt är fylld med opiattorskar, varför det nu skulle vara intressant att veta. I Stockholm, om den dryga tonen inte förtäljde det) och sedan låg- och mellanstadiet på Södermalmsskolan tills jag började i en friskola i ÅK 6.
Jag har aldrig reflekterat över vad Montessori har betytt för min utveckling som människa, och är nyfiken på om någon annan kanske gjort det?
Varning: texten nedan är väldigt lång, tråkig och rätt osammanhängande varför risk för gäspningar och i värsta fall sömn förekommer.
När jag började i en väldigt flummig friskola så kände i alla fall jag att jag hade mycket bättre förutsättningar än mina kamrater som hade en "vanlig" skolgång i ryggen. Vi hade väldigt mycket frihet (alldeles för mycket frihet skulle jag säga såhär i efterhand) och för att visa att vi lärt oss det vi borde kunna så var man tvungen att göra prov eller skriva uppsatser för att klättra ett "steg".
Medan många av mina kamrater spenderade hela dagen i skolan och en stor del av sin fritid framför läxor, så lekte jag mest på dagarna eller åkte på spännande utflykter med tunnelbanan. En annan aktivitet som jag förmodligen spenderade mer tid på än skolarbetet var leken "Kronan". Att förstå vad man skulle ha lärt sig under ett "Steg" var extremt lätt för mig, eftersom jag har ganska lätt för att ta till mig information, och jag fick hyfsat bra betyg när jag gick ut 9:an (250poäng om jag minns rätt) speciellt med tanke på hur lite tid jag faktiskt spenderade på skolan.
När jag sedan började gymnasiet var det ungefär samma sak. Jag spenderade allllldeles för lite tid på skolarbetet, men lyckades ändå komma undan med det. Eftersom att jag gick en ganska "svår" linje så fungerade min "taktik" sämre och sämre med åren, och nu när jag är gammal och vis förstår jag precis hur dumt det var.
Vart vill jag då komma med det här? Jo, först vill jag understryka för de läsare som är i högstadieåldern att det är SKITDUMT att inte fokusera på skolan, och hur kul det än är att "hänga" eller vad man kallar "Att stå utanför konsum i grupp och se dum ut" idag, så kommer du en dag ångra att du inte tog chansen! Sedan vill jag mena att min Montessori-tid har gjort mig väldigt bra och framför allt effektiv på att ta till mig och sortera information.
Sedan jag gick ut gymnasiet 2008 har jag arbetat med IT, och varje dag blir jag förundrad över hur svårt det är för människor att... fatta saker. Inte bara kunderna utan även mina (mycket duktiga) kollegor har så otroligt svårt för att förstå system, alltså det som ens arbete går ut på och fokuserar istället på att lära sig funktioner, utan att reflektera över att knappen man trycker på i en ruta påverkar en databas på andra sidan kontoret. Det är lite svårt att förklara, och jag har inte funderat så mycket på det innan jag skapade den här posten. Men i brist på bättre ordval tycker jag att mitt "helhetstänk" är hundra gånger mer utvecklat än t.ex. de chefer jag haft som gått prestigefulla högskoleutbildningar.
Jag måste erkänna att jag vet väldigt lite om Montessori-modellen, men en sak jag minns väldigt tydligt är att varje morgon så fick vi välja mellan att berätta om en intressant händelse, eller att fröknarna tog fram en ny leksak. Att från barnsben vara van vid att ta "ett steg i taget" är vad jag tror har gjort mig så bra på att tänka logiskt, och sortera information som är viktig och kassera oviktig dito.
Varje gång jag varit på ett möte eller gått en utbildning i någonting brukar mina kollegor fråga mig något om det vi lärt oss. Då vet jag alltid vad det handlar om, och om jag inte kan svara på frågan så kan jag snabbt och enkelt slå upp den på google/kunskapsdatabaser. Skulle jag inte veta det (och utbildaren faktiskt har gått igenom det) så har jag skrivit ned några nyckelord i mitt anteckningsblock som gör att man kan lägga ihop 2 och 2 och lösa problemet. Kollar jag i min kollegas anteckningsblock så tar halva blocket upp en transkribering av allt som sagts under mötet, och sedan på andra halvan av blocket så har hxn tröttnat på livet och istället ritat blommor och dagdrömt, eftersom att personens hjärna är fylld av onödig information som inte har filtrerats bort.
Jag har väldigt dålig kontakt med mina gamla skolkamrater och har inga andra vänner som gått Montessori. Därför är jag väldigt intresserad av att höra om era erfarenheter! De saker jag förknippar med Montessori kanske bara är "hur jag är" och jag hade varit precis lika dålig/bra på det om jag hade gått i "vanlig" skola.
Hoppas att inte allt för många somnade efter det här berget av text. Att skriva denna posten var i alla fall ett bra sätt för mig att hålla mig vaken på tills klockan slagit 5 och jag äntligen får stämpla ut!
Nu har jag inga planer på att skaffa mig någon sådan inom en överskådlig framtid, men hade jag haft någon avkomma så hade jag med största sannorlikhet placerat den i Montessoridagis/skola.
Tack på förhud, och trevlig helg!
submitted by 0tso to sweden [link] [comments]